ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • รถยนต์
 • รถยนต์
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โปรโมชั่นรถยนต์โพเออร์ Poer เดือนพฤษภาคม 2567

  12
  POER Promotion
   

  ข้อกําหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียนจองสิทธิแคมเปญ GWM POER SAHAR HEV   รายละเอียดและข้อจำกัดการรับผิดชอบ ภายใต้การลงทะเบียนจองสิทธิ GWM POER SAHAR HEV เพื่อซื้อ GWM POER SAHAR HEV ระยะเวลาลงทะเบียนจองสิทธิตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 12:00 น ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 23:59 น
  โดย บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (“เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย)” หรือ “บริษัทฯ”) ที่แอปพลิเคชัน GWM หรือที่เว็บไซต์ www.GWM.co.th
  สิทธิพิเศษ และเงื่อนไขสำหรับการลงทะเบียนจองสิทธิ GWM POER SAHAR HEV ประกอบด้วย
  1. คูปองเงินสดมูลค่า 50,000 บาท* ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อ GWM POER SAHAR HEV จาก เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) โดยจำกัดสิทธิจำนวน 300 สิทธิเท่านั้น**
  * คูปองเงินสด มูลค่า 50,000 บาท สามารถใช้เพื่อเป็นส่วนลดมูลค่า 50,000 บาท สำหรับการซื้อรถยนต์ GWM POER SAHAR HEV รุ่นใดก็ได้ จาก เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) โดยใช้เป็นส่วนลดจากมูลค่ารถยนต์เท่านั้น
  (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ไม่สามารถใช้เพื่อเป็นส่วนลดเงินจองหรือเงินดาวน์ได้
  ** บริษัทสงวนสิทธิให้แก่ ลูกค้าที่ลงทะเบียนจองสิทธิ GWM POER SAHAR HEV 300 ท่านแรกที่ชำระเงินจองผ่านระบบของบริษัทโดยเสร็จสมบูรณ์ และให้ข้อมูลครบถ้วนเมื่อบริษัทได้ทำการเปิดรับจอง GWM POER SAHAR HEV อย่างเป็นทางการ
  โดยบริษัทจะพิจารณาจากเวลาที่ลูกค้าทำธุรกรรมวางเงินมัดจำเสร็จสมบูรณ์ผ่านระบบของบริษัท เป็นสำคัญ
  จากนั้นบริษัทจะพิจารณารวบรวมและตรวจสอบ รายชื่อลูกค้า 300 ลำดับแรกที่ดำเนินการถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขโดยเร็ว และจะประกาศ GWM ID ของผู้มีสิทธิได้รับสิทธิข้อเสนอพิเศษ GWM POER SAHAR HEV นี้ ผ่านทาง GWM Application และ Facebook GWM Thailand (www.facebook.com/GWMThai) วันที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น.
  ข้อกําหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียนจองสิทธิแคมเปญ GWM POER SAHAR HEV 
   เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ ในการลงทะเบียนจองสิทธิ 1 ครั้ง ต่อ 1 ผู้ใช้ (GWM ID) หรือ 1 เบอร์โทรศัพท์ในการลงทะเบียนจองสิทธิ GWM POER SAHAR HEV เพื่อใช้ในการซื้อรถ GWM POER SAHAR HEV จำนวน 1 คันเท่านั้น ในช่วงวันและเวลาที่กำหนดสำหรับการลงทะเบียนจองสิทธิ และตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าวผู้ลงทะเบียนจองสิทธิสามารถยกเลิกการจองและทำการจองใหม่ได้ 
   การลงทะเบียนจองสิทธิ GWM POER SAHAR HEV เป็นการลงทะเบียนจองสิทธิเฉพาะในช่วงเวลาตามที่กำหนดเท่านั้นและจะไม่มีการจองหลังจบแคมเปญ 
   สิทธิจากข้อเสนอ GWM POER SAHAR HEV ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
   ผู้ทำธุรกรรมการลงทะเบียนจองสิทธิเพื่อซื้อ รถยนต์ GWM POER SAHAR HEV จาก บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (“เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย)” หรือ “บริษัท”) จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป หรือนิติบุคคล ณ วันที่จอง และต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กำหนด ในกรณีที่ผู้จองกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้จองสละสิทธิ
   ระยะเวลาการลงทะเบียนจองสิทธิ เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ GWM POER SAHAR HEV เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 12:00 น ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 23:59 น ผ่านช่องทาง GWM Application หรือเว็บไซต์ www.GWM.co.th เท่านั้น
   สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจองสิทธิ GWM POER SAHAR HEV สำเร็จแล้ว จะต้องทำสัญญาจองซื้อรถยนต์ GWM POER SAHAR HEV และชำระเงินมัดจำ จำนวน 10,000 บาท ณ วันที่เปิดรับจองอย่างเป็นทางการ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 23:59 น การชำระเงินมัดจำผ่านระบบ จะต้องชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมงนับจากการกดสั่งซื้อตอนนี้ หากไม่ได้ชำระเงินมัดจำในการจองภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิฯ
   ผู้จองและวางเงินมัดจำเพื่อจองซื้อรถยนต์ด้วยข้อเสนอ GWM POER SAHAR HEV จะต้องรับรถภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567
   ในระหว่างการลงทะเบียนจองสิทธิ หากผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ ต้องการเปลี่ยนสีภายนอกรถ สามารถทำการแก้ไขสีที่จองได้ ผ่านแอปพลิเคชัน GWM หรือ Website www.GWM.co.th ก่อนการชำระเงินมัดจำ หรือหากทำการชำระเงินมัดจำแล้ว สามารถติดต่อ GWM Contact Center 02-668-8888 หรือ ตัวแทนลูกค้าสัมพันธ์ (iAM) ที่ Partner Store เพื่อแก้ไขได้
   สิทธิจากข้อเสนอพิเศษ GWM POER SAHAR HEV ไม่สามารถนำไปใช้กับสิทธิพิเศษอื่นๆ ของบริษัท และไม่สามารถโอนให้หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิทธิอย่างอื่นได้
   การเข้าร่วมการรับข้อเสนอพิเศษ GWM POER SAHAR HEV นี้ ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว
   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดลำดับการจอง โดยพิจารณาจากเวลา และการชำระเงินผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว
   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียนจองสิทธิ หากพบว่ามีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ภายใต้ดุลพินิจของบริษัทฯ
  1. การลงทะเบียนจองสิทธิ
  การลงทะเบียนจองสิทธิ เพื่อซื้อ GWM POER SAHAR HEV ภายใต้แคมเปญ GWM POER SAHAR HEV นี้ เป็นเพียงการลงทะเบียนจองสิทธิตามแคมเปญ ผ่าน GWM Application หรือเว็บไซต์ WWW.GWM.CO.TH ของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นความผูกพัน ของเกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ในการจำหน่ายหรือให้บริการนี้จนกว่าผู้ลงทะเบียนจองสิทธิจะดำเนินการทำสัญญาจองซื้อรถยนต์ และชำระเงินจองเท่านั้น เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ ควรศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า ก่อนตัดสินใจจองซื้อรถยนต์
  2. การยกเลิกการลงทะเบียนจองสิทธิโดยผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ
   หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียนจองสิทธิของท่านหลังจากที่การลงทะเบียนจองสิทธิได้รับการยืนยันแล้ว ท่านต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุอยู่ในการยืนยันการลงทะเบียนจองสิทธิของท่าน
  3. การยกเลิกการลงทะเบียนจองสิทธิของท่านโดย เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย)
   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการลงทะเบียนจองสิทธิของท่านได้ทุกเมื่อ โดยมีผลทันทีหลังจากที่มีการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถทำสัญญาจองรถยนต์และชำระค่าใช้จ่ายในการจองของท่านได้ครบถ้วนและภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าการลงทะเบียนจองสิทธิของท่านถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
   บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องยกเลิกการลงทะเบียนจองสิทธิของท่านเป็นกรณีพิเศษหากเกิด “เหตุสุดวิสัย” โดยหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่ท่านได้รับจากการยกเลิกดังกล่าว
   สำหรับจุดประสงค์ของข้อนี้ เหตุสุดวิสัย คือเหตุการณ์ใด ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าหรือหลีกเลี่ยงแม้มีการเฝ้าระวังอย่างถึงที่สุด อันเป็นเหตุที่ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหารถยนต์ให้ท่านได้ เหตุการณ์เหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสงคราม ภัยจากสงคราม การก่อการร้าย และผลกระทบหรือภัยที่เกิดจากกิจกรรม การจลาจลดังกล่าว การดำเนินการของรัฐบาลใด ๆ หรือผู้มีอำนาจระดับประเทศ ข้อพิพาทอุตสาหกรรม การปิดกั้น หายนะจากธรรมชาติหรือนิวเคลียร์ อัคคีภัย หายนะทางเคมีหรือชีวภาพ ภัยอันตรายจากสภาพอากาศ ทะเล น้ำแข็ง และแม่น้ำ และเหตุการณ์ที่คล้ายกันอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
  4. ข้อจำกัดความรับผิด
   บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายหรือการชดใช้อื่นใด:
  (ก) ที่ซึ่งมีพื้นฐานมาจากข้อมูลที่ท่านได้มอบให้แก่บริษัท ซึ่งบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าท่านอาจประสบกับปัญหาหรือความยากลำบากหากบริษัทยกเลิกการลงทะเบียนจองสิทธิของท่าน หรือ 
  (ข) ที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวอ้างว่าเกิดการสูญเสียทางการเงิน
  5. การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียนจองสิทธิ
   ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กำหนด ในกรณีที่มีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  โปรโมชั่นรถยนต์โพเออร์ Poer ทุกรุ่น

  คำนวณเงินผ่อนรถยนต์โพเออร์ Poer ทุกรุ่น

  โชว์รูมแนะนำ

  ค้นหาโชว์รูมรถยนต์โพเออร์ Poer ทุกรุ่น

  • ระบุยี่ห้อ-จังหวัด

  โปรโมชั่นรถยนต์ทุกยี่ห้อ

  สนใจทดลองขับ

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)