ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • รถยนต์
 • รถยนต์
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โปรโมชั่นรถยนต์เนต้า Neta เดือนมิถุนายน 2567

  4,670


  โปรโมชั่น NETA V
  สำหรับลูกค้าที่จองรถภายในวันที่ 1-30 มิถุนายน 2567 และรับรถยนต์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เท่านั้น
  • ฟรี! ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. คุ้มครอง 1 ปี [1]
  • ฟรี! เครื่องชาร์จ NETA WALLBOX พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด [2]
  • ฟรี! ติดตั้งฟิล์มกรองแสง รอบคันและกระจกบานหน้า [3]
  • ฟรี! กรอบป้ายทะเบียน [4]
  • ฟรี! ชุดพรมปูพื้น [5]
  • ฟรี! รับประกันคุณภาพรถยนต์ 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) [6]
  • ฟรี! รับประกันมอเตอร์และแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 180,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) [7]
  • ฟรี! ค่าแรงและค่าอะไหล่รถยนต์เมื่อเช็คระยะ 1 ปี หรือ 10,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) [8] พิเศษ ส่วนลดเงินสด มูลค่า 50,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) [9]
  หมายเหตุ
  [1] ประกันภัยชั้นหนึ่ง และพ.ร.บ. ระยะเวลา 1 ปี มูลค่า 16,810.77 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (เฉพาะเบี้ยประกันบุคคลธรรมดาเท่านั้น)
  [2] NETA WALLBOX พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด มูลค่า 39,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  [3] ติดตั้งฟิล์มกรองแสง รอบคันและกระจกบานหน้ามูลค่า 5,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  [4] กรอบป้ายทะเบียนมูลค่า 500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  [5] ชุดพรมปูพื้นมูลค่า 1,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  [6] เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพรถยนต์ 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) รายละเอียดตามที่ระบุในคู่มือรับประกันและบำรุงรักษารถยนต์ NETA V
  [7] เงื่อนไขการรับประกันมอเตอร์และแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 180,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) รายละเอียดตามที่ระบุในคู่มือรับประกันและบำรุงรักษารถยนต์ NETA V
  [8] เงื่อนไขค่าแรงและค่าอะไหล่รถยนต์เมื่อเช็คระยะ 1 ปี หรือ 10,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) รายละเอียดตามที่ระบุในคู่มือรับประกันและบำรุงรักษารถยนต์ NETA V
  สำหรับลูกค้าที่จองภายในวันที่ 1-30 มิถุนายน 2567 และรับรถยนต์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เท่านั้น
  * เงื่อนไขทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  * เฉพาะรถยนต์ที่จดทะเบียนประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้นที่เข้าร่วมโปรโมชันนี้
  * รถรับจ้าง รถเช่า และรถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้
  * อุปกรณ์ตกแต่งติดตั้งกับรถใหม่ ต้องติดตั้งที่โชว์รูมเท่านั้น
  * เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนรถยนต์และจัดส่งเอกสารมายังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  * เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  โปรโมชั่น NETA V-II
  สำหรับลูกค้าที่จอง Neta V-II ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2567 และรับรถยนต์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เท่านั้น
  ฟรี! ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. คุ้มครอง 1 ปี [1]
  ฟรี! เครื่องชาร์จ NETA WALLBOX พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด [2]
  ฟรี! ชุดพรมปูพื้น [3]
  ฟรี! รับประกันรถยนต์ 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) [4]
  ฟรี! รับประกันมอเตอร์และแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 180,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) [5]
  หมายเหตุ
  [1] ประกันภัยชั้นหนึ่ง และพ.ร.บ. ระยะเวลา 1 ปี มูลค่า 16,810.77 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (เฉพาะเบี้ยประกันบุคคลธรรมดาเท่านั้น)
  [2] NETA WALLBOX พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด มูลค่า 39,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  [3] ชุดพรมปูพื้นมูลค่า 1,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  [4] เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพรถยนต์ 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) รายละเอียดตามที่ระบุในคู่มือรับประกันและบำรุงรักษารถยนต์ NETA V-II
  [5] เงื่อนไขการรับประกันมอเตอร์และแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 180,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) รายละเอียดตามที่ระบุในคู่มือรับประกันและบำรุงรักษารถยนต์ NETA V-II
  * สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถยนต์ภายในตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2567 และรับรถยนต์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เท่านั้น
  * เงื่อนไขทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  * เฉพาะรถยนต์ที่จดทะเบียนประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้นที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้
  * รถรับจ้าง รถเช่า และรถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้
  * อุปกรณ์ตกแต่งติดตั้งกับรถใหม่ ต้องติดตั้งที่โชว์รูมเท่านั้น
  * เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  * บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อทำการติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารจากทาง Neta Auto Thailand และผู้จำหน่าย เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ และการบริการรวมถึงข้อเสนอที่น่าสนใจ ตามเงื่อนไขและ นโยบายความเป็นส่วนตัว
  * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ NETA Call Center โทร 02-039-575

  โปรโมชั่นรถยนต์เนต้า Neta ทุกรุ่น

  คำนวณเงินผ่อนรถยนต์เนต้า Neta ทุกรุ่น

  โชว์รูมแนะนำ

  ค้นหาโชว์รูมรถยนต์เนต้า Neta ทุกรุ่น

  • ระบุยี่ห้อ-จังหวัด

  โปรโมชั่นรถยนต์ทุกยี่ห้อ

  สนใจทดลองขับ

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)