ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รับคะแนน The 1 สูงสุด x5 ฟินกว่า เพียงผูกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และใช้ผ่านแอปฯ Dolfin Wallet

  9 ต.ค. 62 1,589
  รับคะแนน The 1 สูงสุด x5 ฟินกว่า เพียงผูกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และใช้ผ่านแอปฯ Dolfin Wallet
  รับคะแนน The 1 รวมสูงสุด 5 เท่า ที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล ที่ร่วมรายการ 
  ระยะเวลา : 7 ก.ย. - 31 ธ.ค. 62 
  เงื่อนไข
  1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ผูกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน กับ Dolfin Wallet และชำระเงินด้วยบัตรเครดิตดังกล่าว ผ่าน Dolfin Wallet ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
  2. สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม The 1 ในอัตราพิเศษตามที่ระบุด้านล่างนี้ ทุกๆ การใช้จ่าย 25 บาท โดยจำนวนคะแนนที่สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับจะแตกต่างกันตามหน้าบัตรและร้านค้าที่มีการใช้จ่ายดังนี้
   บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์
   - รับคะแนนสะสม The 1 x4  เมื่อใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ห้างสรรพสินค้าเซน, Payless ShoeSource, Tops, Central Food Hall, Matsumoto Kiyoshi, Supersports และร้านค้าในเครือ CRC Sports, Marks & Spencer, Komonoya, B2S, MUJI, ร้านอาหารในเครือ Central Restaurants Group, Segafredo Zanetti Espresso หรือ Eathai (Market Zone) ทุกๆ 25 บาท ได้รับ 4 คะแนน โดย 1 คะแนนแรก ได้รับภายในวันที่ทำรายการ ส่วนอีก 3 คะแนน ได้รับภายใน 3 วัน (ยกเว้นกรณีร้านอาหารในเครือ Central Restaurants Group ที่จะได้รับทั้ง 4 คะแนน ภายใน 3 วัน)
   - รับคะแนนสะสม The 1 x3 เมื่อใช้จ่ายที่ OfficeMate หรือ FamilyMart หรือ Eathai (Food Zone) ทุกๆ 25 บาท ได้รับ 3 คะแนน โดยกรณีการใช้จ่ายที่ OfficeMate หรือ FamilyMart ลูกค้าจะได้รับ 1 คะแนนแรก ภายในวันที่ทำรายการ ส่วนอีก 2 คะแนน ได้รับภายใน 3 วัน ส่วนกรณีใช้จ่ายที่ Eathai (Food Zone)  ลูกค้าจะได้รับทั้ง 3 คะแนน ภายใน 3 วัน
   บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค แบล็ค และลักซ์
   - รับคะแนนสะสม The 1 x5
   เมื่อใช้จ่ายที่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ห้างสรรพสินค้าเซน, Payless ShoeSource, Supersports และร้านค้าในเครือ CRC Sports, Marks & Spencer, Komonoya, B2S, MUJI, ร้านอาหารในเครือ Central Restaurants Group หรือ Segafredo Zanetti Espresso ทุกๆ 25 บาทได้รับ 5 คะแนน โดย 1 คะแนนแรก ได้รับภายในวันที่ทำรายการ ส่วนอีก 4 คะแนนได้รับภายใน 3 วัน (ยกเว้นกรณีร้านอาหารในเครือ Central Restaurants Group ที่จะได้รับทั้ง 5 คะแนนภายใน 3 วัน)
   รับคะแนนสะสม The 1 x4 เมื่อใช้จ่ายที่ Tops, Central Food Hall, Eathai (Market Zone) หรือ Matsumoto Kiyoshi ทุกๆ 25 บาท ได้รับ 4 คะแนน โดย 1 คะแนนแรก ได้รับภายในวันที่ทำรายการ ส่วนอีก 3 คะแนน ได้รับภายใน 3 วัน
   รับคะแนนสะสม The 1 x3 เมื่อใช้จ่ายที่ OfficeMate หรือ FamilyMart หรือ Eathai (Food Zone) ทุกๆ 25 บาท ได้รับ 3 คะแนน โดยกรณีการใช้จ่ายที่ OfficeMate หรือ FamilyMart ลูกค้าจะได้รับ 1 คะแนนแรก ภายในวันที่ทำรายการ ส่วนอีก 2 คะแนน ได้รับภายใน 3 วัน ส่วนกรณีใช้จ่ายที่ Eathai (Food Zone) ลูกค้าจะได้รับทั้ง 3 คะแนน ภายใน 3 วัน
  3. ในการได้รับคะแนนสะสม The 1 ตามอัตราที่ระบุในข้อ 2 ข้างต้นนั้น รายละเอียดการโอนคะแนนมีดังนี้
   - คะแนนส่วนแรกที่สมาชิกมีสิทธิได้รับ (1 คะแนนจากการใช้จ่ายทุก 25 บาท) จะถูกโอนเข้าบัญชีคะแนนสะสม The 1 ที่สมาชิกผูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านแจ้งขณะทำการชำระเงิน
   - คะแนนส่วนที่สองที่สมาชิกมีสิทธิได้รับ (1 คะแนนจากการใช้จ่ายทุก 25 บาท) จะถูกโอนเข้าบัญชีคะแนนสะสม The 1 ที่สมาชิกผูกไว้กับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันที่ท่านใช้ในการชำระเงิน
   - คะแนนส่วนที่เหลือที่สมาชิกมีสิทธิได้รับจะถูกโอนเข้าบัญชีคะแนนสะสม The 1 ที่ท่านผูกไว้กับ Dolfin Wallet ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้ดำเนินการผูกบัญชีคะแนนสะสม The 1 กับ Dolfin Wallet คะแนนสะสม The 1 ดังกล่าวจะถูกโอนเข้าบัญชีชั่วคราวที่อยู่ใน Dolfin Wallet จนกว่าท่านจะดำเนินการผูกบัญชีคะแนนสะสม The 1 กับ Dolfin Wallet โดยท่านสามารถตรวจสอบยอดคะแนนสะสม The 1 ในบัญชีชั่วคราวดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน Dolfin Wallet ได้
  4. คะแนนสะสม The 1 ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขในการใช้คะแนนสะสม The 1 เป็นไปตามที่บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด กำหนด
  5. รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสมาชิกที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดระหว่างวันที่ 7 ก.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 เท่านั้น
  6. ยอดใช้จ่ายที่ชำระด้วยบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ผ่าน Dolfin Wallet ที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้จะถูกนำมาคำนวณเพื่อรับคะแนนสะสม The 1 ในอัตราพิเศษตามที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น โดยสมาชิกจะไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน รวมถึงจะไม่ได้รับส่วนลดค่าสินค้าหรือบริการจากการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน
  7. บริษัทเซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด และ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
  8. กรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทเซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด และ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2627-8111

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)