ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รับของกำนัลสุดพิเศษ เมื่อสะสมยอดใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วโลก ผ่านบัตรเครดิตอิออน

  16 พ.ย. 59 2,377
  รับของกำนัลสุดพิเศษ เมื่อสะสมยอดใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วโลก ผ่านบัตรเครดิตอิออน
  AEON GIFT 2017 รับของกำนัลสุดพิเศษ เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน จากทุกร้านค้าทั่วโลกที่ร่วมรายการ พร้อมลงทะเบียนรับแลกของกำนัลสุดพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำ ดังนี้
  รายละเอียดโปรโมชั่น
  รหัสของกำนัล : GA รหัสของกำนัล : GB รหัสของกำนัล : GC 
  ยอดใช้จ่ายสะสม 50,000 - 99,999 บาท ยอดใช้จ่ายสะสม 1,000,000 - 1,4999,999 บาท
  บัตรกำนัลสตาร์บัคส์
  มูลค่า 1,000 บาท
  บัตรกำนัล MK
  มูลค่า 1,000 บาท
  บัตรโดยสารการบินไทย ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ไทเป
  มูลค่า 15,000 บาท
  ยอดใช้จ่ายสะสม 100,000 - 499,999 บาท ยอดใช้จ่ายสะสม 1,500,000 - 1,999,999 บาท
  บัตรกำนัลสตาร์บัคส์
  มูลค่า 2,500 บาท
  บัตรกำนัล MK
  มูลค่า 2,500 บาท 
  iPad Pro Wi-Fi (128GB)
  มูลค่า 26,900 บาท
  ยอดใช้จ่ายสะสม 500,000 - 999,999 บาท ยอดใช้จ่ายสะสม 2,000,000 บาทขึ้นไป
  บัตรกำนัลสตาร์บัคส์
  มูลค่า 13,000 บาท 
  บัตรกำนัล MK
  มูลค่า 13,000 บาท 
  iPhone 7 Plus (128GB)
  มูลค่า 35,500 บาท
  ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์
  1. พิมพ์ รหัสของกำนัล ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตอิออน 16 หลัก โดยไม่ต้องเว้นวรรค ส่งมาที่ 4589123 ลงทะเบียน SMS ผ่านระบบ dtac, AIS และ Truemove H ครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  2. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ที่ www.aeon.co.th (ฟรีค่าบริการ)
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 10 ก.พ. 60
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตอิออน ("ผู้ถือบัตร") ที่ออกโดย บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กรและบัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม วีซ่า และ เจซีบี)
  • ผู้ถือบัตรต้องมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ จากร้านค้าทั่วไปที่อยู่ภายใต้ Merchant category ของ Visa/ Master Card/ JCB และเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ("ระยะเวลาส่งเสริมการขาย") เท่านั้น
  • ผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตและบัญชีปกติ โดยต้องไม่มีประวัติการผิดนัดชำระของบัตรเครดิต และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ของบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่เริ่มรายการส่งเสริมการขายจนกระทั่งวันที่บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งของกำนัลแก่ผู้ถือบัตร
  • ผู้ถือบัตรต้องแสดงเจตจำนงค์เพื่อเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายด้วยการเลือกของกำนัลที่ต้องการ และลงทะเบียนผ่านช่องทาง SMS หรือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ที่ www.aeon.co.th โดยระบบจะส่งข้อความตอบกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ผู้ถือบัตรที่ได้รับข้อความตอบรับ ("ผู้เข้าร่วมรายการ") ต้องเก็บข้อความตอบรับดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานในการยืนยันการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้เข้าร่วมรายการสามารถลงทะเบียนได้ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • ยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากบัตรเสริมจะถูกคำนวณเข้าบัตรหลัก
  • กรณีที่ผู้เข้าร่วมรายการมีการลงทะเบียน มากกว่า 1 ครั้ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันการมอบของกำนัลที่ผู้เข้าร่วมรายการเลือกในการลงทะเบียนครั้งสุดท้ายเพียง 1 รายการเท่านั้น (จำกัดของกำนัล 1 รายการ/ หมายเลขบัตรหลัก ตลอดรายการ) ซึ่งผู้เข้าร่วมรายการไม่สามารถยกเลิกสิทธิ์การเข้าร่วม ขอเปลี่ยนหรือโอนยอดการใช้จ่าย (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) เพื่อเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้
  • กรณีที่ผู้เข้าร่วมรายการระบุเลือกของกำนัลที่มีมูลค่าต่ำกว่าของกำนัลในระดับยอดการใช้จ่ายเดียวกัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ดำเนินการชดเชยส่วนต่างมูลค่าของกำนัลแก่ผู้เข้าร่วมรายการทุกกรณี
  • ยอดใช้จ่ายสะสมที่บริษัทฯ นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะยอดใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อสินค้า/ บริการภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย และถูกบันทึกเข้ามายังระบบของบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น ยกเว้นร้านค้าหรือการใช้จ่ายผ่านบัตร ดังนี้ ยอดที่เกิดจากการทำธุรกรรมการเงินอื่นๆ เช่น รายการเบิกถอนเงินสด รายการซื้อหน่วยลงทุนประเภท LTF - RMF, หมวดของ Broker ซื้อขายหุ้นต่างๆ รายการใช้จ่ายในหมวดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รายการสินเชื่อเพื่อผ่อนสินค้า/ สินเชื่อเงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับ 
  • ค่าธรรมเนียมต่างๆ และยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก (Void) และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับ หรือยกเลิกการส่งมอบของกำนัล ในกรณีที่ตรวจพบการใช้บัตรเครดิตไปในลักษณะเพื่อการค้า/ ธุรกิจ การใช้บัตรเครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือผิดวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรเครดิตโดยสุจริต หรือมีการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตซึ่งมีผลเป็นการเพิ่มวงเงินการใช้บัตรเครดิตให้เกินกว่าวงเงินที่บริษัทฯ กำหนด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และของกำนัลทุกชนิดไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และ/หรือ ผลิตภัณฑ์อื่น หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีของกำนัล สำหรับ iPad Pro Wi-Fi (128 GB) และ iPhone 7 Plus (128GB)
  • รายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ของกำนัล ตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทาง ไป-กลับ, กรุงเทพฯ-ไทเป ขึ้นอยู่กับสายการบินผู้ให้บริการ เป็นผู้กำหนด
  • ดูเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-655-0123 หรือเว็บไซต์ www.aeon.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)