ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เปิดประสบการณ์หรูสู่ 4 ประเทศ พร้อม Pocket Money ให้ช้อปฟรี 100,000 บาท สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตยูโอบี

  15 พ.ย. 59 1,096
  เปิดประสบการณ์หรูสู่ 4 ประเทศ พร้อม Pocket Money ช้อปฟรี 100,000 บาท สิทธิพิเศษสำหรับบัตรฯ UOB
  THE GRAND TRIP TO BE YOURS.. ร่วมเปิดประสบการณ์หรู สู่ 4 ประเทศ ช้อปปิ้งในฝัน อาทิ ลอนดอน ปารีส มิลาน และมิวนิค พร้อม pocket money ให้ช้อปฟรีถึง 100,000 บาท สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตยูโอบีเท่านั้น 
  กติกาง่ายๆ.. เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 1,000 บาท/ เซลล์สลิป รับทันที 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ 2 ที่นั่ง พร้อมที่พักโรงแรมหรู และเงิน pocket money 100,000 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท
  การจับรางวัลจะดำเนินการเป็นลำดับดังนี้
  1. การจับรางวัลครั้งที่ 1 บัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน ชั้นประหยัด สำหรับ 2 ท่าน, ที่พัก 6 วัน 5 คืน พร้อมอาหารเช้า และ Pocket Money มูลค่า 100,000 บาท รวมของรางวัลมูลค่า 260,500 บาท
  2. การจับรางวัลครั้งที่ 2 บัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-ปารีส ชั้นประหยัด สำหรับ 2 ท่าน, ที่พัก 6 วัน 5 คืน พร้อมอาหารเช้า และ Pocket Money มูลค่า 100,000 บาท รวมของรางวัลมูลค่า 251,500 บาท
  3. การจับรางวัลครั้งที่ 3 บัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-มิลาน ชั้นประหยัด สำหรับ 2 ท่าน, ที่พัก 6 วัน 5 คืน พร้อมอาหารเช้า และ Pocket Money มูลค่า 100,000 บาท รวมของรางวัลมูลค่า 245,500 บาท
  4. การจับรางวัลครั้งที่ 4 บัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-มิวนิก ชั้นประหยัด สำหรับ 2 ท่าน, ที่พัก 6 วัน 5 คืน พร้อมอาหารเช้า และ Pocket Money มูลค่า100,000 บาท รวมของรางวัลมูลค่า 245,500 บาท
  ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ : พิมพ์ WIN วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 12 หลักสุดท้าย ส่ง sms มาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ม.ค. 60
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารมอบรางวัล
  • ผู้เข้าร่วมรายการจะได้รับ 1 สิทธิ์ ต่อทุกๆ การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี 1,000 บาท/ เซลส์สลิป
  • ธนาคารจะจับรางวัลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท ตั้งอยู่เลขที่ 99/3 ม.2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี และธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่จะได้รับรางวัลในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และ www.uob.co.th ผู้ถือบัตรเครดิตสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-285-1555 ธนาคารจะส่งจดหมายแจ้งผลผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ธนาคารมีในระบบภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560
  • ผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานซึ่งประกอบด้วย บัตรเครดิตยูโอบี บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และจดหมายแจ้งผลผู้ได้รับรางวัลพร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับของรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น ที่ธนาคารยูโอบี สำนักงานใหญ่ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ตามวันและเวลาทำการของธนาคาร ผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับรางวัลแทนตนเอง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และธนาคารจะมอบรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป โดยธนาคารจะจับรางวัลสำรองไว้อีก 4 รายชื่อ
  • ธนาคารจะจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่มารับรางวัลด้วยตนเองภายในเวลาที่กำหนดตามข้อก่อนหน้า หรือเกิดเหตุการณ์สละสิทธิ์
  • ของรางวัลไม่สามารถโอน/ เปลี่ยนแปลง หรือแลกเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้
  • จำกัดสิทธิ์ของผู้ถือบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการในการที่จะได้รับรางวัลไว้เพียง 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน ในกรณีที่กรรมการจับฉลากได้ชื่อผู้ร่วมรายการท่านเดียวกันได้หลายรางวัล ธนาคารจำกัดสิทธิ์ผู้ร่วมรายการไว้ให้ได้รางวัลเพียง 1 รางวัล โดยให้ถือว่าท่านนั้นได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงที่สุดในบรรดาหลายรางวัลที่กรรมการจับฉลากได้ชื่อท่านขึ้นมา และผู้รับรางวัลต้องเป็นบัตรหลักเท่านั้น
  • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% เป็นไปตามคำสั่งของสรรพากรที่ ปท. 101/2544 โดยธนาคารฯ จะหักผ่านบัญชีบัตรเครดิตของผู้ได้รับรางวัล กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ยินยอมชำระภาษี 5% ถือว่าสละสิทธิ์ในรางวัลนั้น
  • ตั๋วเครื่องบินรวมค่าภาษีสนามบินและค่าเชื้อเพลิงแล้ว
  • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องขอออกตั๋วและเดินทางระหว่างวันที่ 10 มีนาคม - 30 กันยายน 2560 เท่านั้น หากไม่สามารถเดินทางได้ภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ในการรับรางวัลและธนาคารจะมอบรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป
  • ผู้ได้รับรางวัลและผู้ร่วมเดินทางจะต้องเดินทางไปและกลับด้วยกันเท่านั้น
  • พนักงานธนาคารยูโอบี พนักงานบริษัท ในเครือของธนาคาร ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
  • เงื่อนไขบังคับก่อนของการขอรับรางวัลของผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลตามที่กล่าวมาข้างต้น คือ ผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลจะต้องให้ความยินยอมให้ธนาคารถ่ายรูปผู้ได้รับรางวัลเพื่อใช้ประกอบในการประชาสัมพันธ์ของธนาคาร และสามารถนำภาพถ่ายนั้นออกเผยแพร่ในการประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่มีจำกัดเวลา
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-285-1555 หรือเว็บไซต์ www.uob.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)