ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings 2-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ย : 0.550 - 1.500 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิ.ย. 66
  • 29,837
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings 2 เป็นบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุด 
  • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  • ไม่จำกัดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ
  • ต้องเปิดบัญชีผ่านช่องทาง Krungthai NEXT 

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings 2
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings 2 เป็นบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุด 
  • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  • ไม่จำกัดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ
  • ต้องเปิดบัญชีผ่านช่องทาง Krungthai NEXT 
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 1,000,000 บาท 1.500 %
  มากกว่า 1,000,000 บาท 0.550 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย

  • วงเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี 
  • วงเงินฝากส่วนที่เกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.55% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (มิถุนายน และธันวาคม)
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 7 ก.ค. 63
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เงินฝาก Krungthai NEXT เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  2. เปิดบัญชีเงินฝากผ่านช่องทาง Krungthai NEXT โดยใช้ชื่อบัญชี และเงื่อนไขการสั่งจ่าย เป็นบุคคลเดียว และต้องสมัครใช้บริการ Krungthai NEXT 
  3. กรณีเปิดบัญชีผ่านช่องทาง Krungthai NEXT ไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำในการเปิดบัญชีเงินฝาก
  4. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากผ่านช่องทาง Krungthai NEXT ได้สูงสุดรวมไม่เกิน 1 บัญชีต่อผู้ฝาก 1 คน
  5. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (มิถุนายน และธันวาคม) 
  6. กรณีเปิดบัญชีผ่านช่องทาง Krungthai NEXT เป็นจำนวนเงินศูนย์บาท หากผู้ฝากไม่ทำรายการเคลื่อนไหว (ฝาก-ถอน) ภายในระยะเวลา 45 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีดังกล่าว โดยจะมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทาง E-Mail Address ที่ให้ไว้กับธนาคาร
  7. สูตรในการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  6 มิ.ย. 66
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์