ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีออมทรัพย์ Plus Hi-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ย : 0.400 - 0.800 % (มี 9 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 64
  • 9,947
  จุดเด่น

  เพิ่มสภาพคล่องในการฝากถอนได้สะดวกยิ่งขึ้น ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าแบบทั่วไป หากมียอดเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาท ถึง 50 ล้านบาท จะได้รับดอกเบี้ยสูง

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีออมทรัพย์ Plus Hi
  จุดเด่น
  :

  เพิ่มสภาพคล่องในการฝากถอนได้สะดวกยิ่งขึ้น ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าแบบทั่วไป หากมียอดเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาท ถึง 50 ล้านบาท จะได้รับดอกเบี้ยสูง

  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  5,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนดระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 10,000,000 บาท 0.600 %
  ตั้งแต่ 10,000,001 ถึง 50,000,000 บาท 0.800 %
  มากกว่า 50,000,000 บาท 0.400 %
  นิติบุคคลทั่วไป ไม่เกิน 10,000,000 บาท 0.600 %
  ตั้งแต่ 10,000,001 ถึง 50,000,000 บาท 0.800 %
  มากกว่า 50,000,000 บาท 0.400 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ไม่เกิน 10,000,000 บาท 0.600 %
  ตั้งแต่ 10,000,001 ถึง 50,000,000 บาท 0.800 %
  มากกว่า 50,000,000 บาท 0.400 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. การเปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท โดยธนาคารสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น
  2. ประเภทผู้ฝากเงิน บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร และสหกรณ์
  3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทออมทรัพย์ Plus Hi ทุกเดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน จนถึงวันที่ 25 ของทุกเดือน และลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยในวันถัดไป
  4. กรณีบัญชีเงินฝากมียอดคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท และหยุดการเคลื่อนไหวเกินกว่า 1 ปี ธนาคารจะคิดค่ารักษาบัญชีตามประกาศของธนาคาร โดยการหักจากบัญชีเงินฝากทุกสิ้นเดือน
  5. ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในประกาศให้คำนวณตามยอดเงินฝากของลูกค้าในแต่ละระดับเงินฝาก
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  18 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์