ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีออมทรัพย์ Plus Account One-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ย : 0.200 - 0.600 % (มี 11 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 64
  • 8,337
  จุดเด่น
  • บัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่า ที่เพิ่มค่าให้กับเงินฝากของคุณด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าบัญชีเงินฝากประจำ 
  • พร้อมรับดอกเบี้ยทุกเดือน 
  • ได้รับความคล่องตัวสูงแบบออมทรัพย์ ที่สะดวกในการฝาก-ถอนได้ทุกวัน ไม่มีข้อจำกัด ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้รับดอกเบี้ยมาก 
  • เบิกใช้สะดวกผ่านบัตร ATM

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีออมทรัพย์ Plus Account One
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่า ที่เพิ่มค่าให้กับเงินฝากของคุณด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าบัญชีเงินฝากประจำ 
  • พร้อมรับดอกเบี้ยทุกเดือน 
  • ได้รับความคล่องตัวสูงแบบออมทรัพย์ ที่สะดวกในการฝาก-ถอนได้ทุกวัน ไม่มีข้อจำกัด ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้รับดอกเบี้ยมาก 
  • เบิกใช้สะดวกผ่านบัตร ATM
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  5,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนดระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 5,000 บาท 0.400 %
  ตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000,000 บาท 0.600 %
  มากกว่า 10,000,000 บาท 0.400 %
  นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 5,000 บาท 0.400 %
  ตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000,000 บาท 0.600 %
  มากกว่า 10,000,000 บาท 0.400 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร น้อยกว่า 5,000 บาท 0.400 %
  ตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000,000 บาท 0.600 %
  มากกว่า 10,000,000 บาท 0.400 %
  ราชการ ทุกจำนวน 0.200 %
  รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.200 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  1. ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 50 บาทต่อเดือน สำหรับบัญชีออมทรัพย์ที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว 1 ปีขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 500 บาท (ปัจจุบันธนาคารยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี)
  2. ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี ออมทรัพย์ภายใน 1 เดือน สำหรับบัญชีออมทรัพย์ที่เปิดและปิดบัญชีภายใน 1 เดือน คิด 100 บาทต่อบัญชี

   

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. การเปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท
  2. ประเภทผู้ฝากเงิน บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (ยกเว้น สถาบันการเงิน)
  3. กรณียอดเงินฝากต่ำกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ตามประกาศของธนาคาร และถ้าบัญชีเงินฝากมียอดคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท และหยุดการเคลื่อนไหวเกินกว่า 1 ปี ธนาคารจะคิดค่ารักษาบัญชีตามประกาศของธนาคาร โดยการหักจากบัญชีเงินฝากทุกสิ้นเดือน
  4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภท PLUS ACCOUNT ONE ทุกเดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน จนถึงวันที่ 25 ของทุกเดือน และลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยในวันถัดไป
  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  18 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์