ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากพื้นฐาน-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

  ดอกเบี้ย : 0.350 - 0.550 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิ.ย. 66
  • 12,967
  จุดเด่น
  อุ่นใจกับบัญชีไม่มีขั้นต่ำ หมดกังวลกับค่ารักษาบัญชี หรือค่าธรรมเนียมบัตรเดบิต คิดดอกเบี้ยทุกวัน และโอนเข้าบัญชีให้อัตโนมัติทุก 6 เดือน (เดือนมิถุนายน และธันวาคม) สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินต่างๆได้สะดวกยิ่งขึ้น

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
  จุดเด่น
  :
  อุ่นใจกับบัญชีไม่มีขั้นต่ำ หมดกังวลกับค่ารักษาบัญชี หรือค่าธรรมเนียมบัตรเดบิต คิดดอกเบี้ยทุกวัน และโอนเข้าบัญชีให้อัตโนมัติทุก 6 เดือน (เดือนมิถุนายน และธันวาคม) สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินต่างๆได้สะดวกยิ่งขึ้น
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.350 %
  ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 0.550 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผู้เปิดบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย ที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือมีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
  2. เปิดบัญชีได้ 1 บัญชีต่อรายลูกค้าและในนามบุคคลเดียวเท่านั้น
  3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานะประเภทผลิตภัณฑ์จากบัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน กรณีเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
   3.1 ยอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยเกิน 50,000 บาทต่อเดือน
   3.2 ผลรวมของยอดเงินเข้าบัญชี หรือยอดเงินออกจากบัญชีเกิน 50,000 บาทต่อเดือน
   3.3 บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกัน 24 เดือน
   3.4 ผู้เป็นเจ้าของบัญชีไม่เข้าเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
  4. กรณีบัญชีเงินฝากพื้นฐานถูกเปลี่ยนสถานะเป็นบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หากบัญชีดังกล่าวไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการรักษาบัญชีเงินฝากเช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1333
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  26 มิ.ย. 66
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์