ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ย : 0.300 - 0.475 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิ.ย. 66
  • 138,781
  จุดเด่น
  เงินฝากออมทรัพย์ระยะสั้น เพิ่มความคล่องตัวในทุกกิจกรรมการเงิน ทั้งฝาก-ถอน ชำระสินค้าและค่าบริการ ได้ด้วยสมุดคู่ฝาก หรือบัตร ATM, บัตร Visa Debit

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป
  จุดเด่น
  :
  เงินฝากออมทรัพย์ระยะสั้น เพิ่มความคล่องตัวในทุกกิจกรรมการเงิน ทั้งฝาก-ถอน ชำระสินค้าและค่าบริการ ได้ด้วยสมุดคู่ฝาก หรือบัตร ATM, บัตร Visa Debit
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.300 %
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.450 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.300 %
  ราชการ ทุกจำนวน 0.475 %
  รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.475 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  • จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  • สำหรับประเภทเงินฝากออมทรัพย์ราชการ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน (มิถุนายน และธันวาคม) ทั้งนี้ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฝากเงินประเภทเงินฝากออมทรัพย์ราชการ โดยแบ่งจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายงวดตามที่ตกลงกันไว้ก็ได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจของธนาคารตามระเบียบปฏิบัติงานของธนาคารก่อนเท่านั้น
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 2,000 บาท และไม่มีรายการฝากหรือถอนภายใน 1 ปี ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝากเดือนละ 50 บาท
  2. กรณียอดเงินคงเหลือในบัญชีเป็น 0 ธนาคารจะปิดบัญชีอัตโนมัติ
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  6 มิ.ย. 66
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์