ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ย : 0.200 - 0.400 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 64
  • 7,710
  จุดเด่น
  • สะดวกฝากได้ทุกสาขา ทุกวัน และไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 
  • เปิดบัญชี ด้วยเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท  
  • สะดวกสบายกับบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวดสินเชื่อหรือค่าสาธารณูปโภค 
  • คิดดอกเบี้ยให้ทุกวัน โดยรับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป
  จุดเด่น
  :
  • สะดวกฝากได้ทุกสาขา ทุกวัน และไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 
  • เปิดบัญชี ด้วยเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท  
  • สะดวกสบายกับบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวดสินเชื่อหรือค่าสาธารณูปโภค 
  • คิดดอกเบี้ยให้ทุกวัน โดยรับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.400 %
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.400 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.400 %
  ราชการ ทุกจำนวน 0.200 %
  รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.200 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 2 ครั้ง ณ วันที่ 25 ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 50 บาทต่อเดือน สำหรับบัญชีออมทรัพย์ที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว 1 ปีขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 500 บาท
  2. กรณีเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และปิดบัญชีภายใน 1 เดือน เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 100 บาท
  3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 2 ครั้ง ณ วันที่ 25 ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี โดยคำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน  จนถึงวันที่ 25 ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม และผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในวันถัดไป หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
  4. ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป สำหรับผู้ฝากที่นำเงินฝากไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคารจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ SME (ไม่มีสมุดคู่ฝาก)
  5. ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป สำหรับผู้ฝากที่นำเงินฝากไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคารหากไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ หรือไม่ใช้สินเชื่อภายหลังการอนุมัติสินเชื่อ หรือไม่มีภาระสินเชื่อกับธนาคารแล้ว ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ตามประกาศ ในขณะนั้น
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  26 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์