ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Statement Savings-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

  ดอกเบี้ย : 0.350 - 0.550 % (มี 10 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิ.ย. 66
  • 9,764
  จุดเด่น
  นิยามใหม่ของการฝากเงินสะสมทรัพย์ ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ไม่ต้องคอยปรับยอด หรือหมดกังวลเรื่องสมุดบัญชีหาย และยังสามารถพิมพ์รายการบัญชีได้ด้วยตนเองฟรีที่เครื่องเอทีเอ็ม

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Statement Savings
  จุดเด่น
  :
  นิยามใหม่ของการฝากเงินสะสมทรัพย์ ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ไม่ต้องคอยปรับยอด หรือหมดกังวลเรื่องสมุดบัญชีหาย และยังสามารถพิมพ์รายการบัญชีได้ด้วยตนเองฟรีที่เครื่องเอทีเอ็ม
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.350 %
  ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 0.550 %
  นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.500 %
  ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 0.500 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.350 %
  ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 0.550 %
  ราชการ น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.500 %
  ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 0.500 %
  รัฐวิสาหกิจ น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.500 %
  ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 0.500 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก ให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
  2. ลูกค้าบุคคลธรรมดาต้องสมัครใช้บริการบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ธนาคารกรุงเทพ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบร่วมกับบัตรประจำตัวประชาชนในการทำธุรกรรม หรือติดต่อกับธนาคาร
  3. ลูกค้านิติบุคคลจะมีสมุดประจำตัวบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบในการทำธุรกรรม หรือติดต่อกับสาขาธนาคาร
  4. ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชี ผ่านช่องทาง เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ, บริการบัวหลวงโฟน โทร.1333, บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง
  5. ฝากเงินสด เข้าบัญชีได้โดยตรงผ่านช่องทางต่าง เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) หรือสาขาธนาคารกรุงเทพ (โปรดแสดงบัตรเดบิต บีเฟิสต์ และบัตรประจำตัวประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร)
  6. ถอนเงินสด ออกจากบัญชีได้โดยตรงผ่านช่องทาง เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ หรือสาขาธนาคารกรุงเทพ (โปรดแสดงบัตรเดบิต บีเฟิสต์ และบัตรประจำตัวประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร)
  7. เงื่อนไขการใช้บริการอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1333
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  26 มิ.ย. 66
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์