ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีสะสมทรัพย์ขวัญบัวหลวง-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

  ดอกเบี้ย : 0.450 - 0.550 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 3 ต.ค. 66
  • 24,076
  จุดเด่น

  บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ที่ให้ความคุ้มครองประกันชีวิตสูงสุด 10 เท่าของยอดเงินฝาก ในอัตราเบี้ยประกันต่ำเป็นพิเศษ ให้ความคุ้มครองชีวิตไม่ว่าจะเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจากอุบัติเหตุ เพียงมียอดเงินคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป 

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีสะสมทรัพย์ขวัญบัวหลวง
  จุดเด่น
  :

  บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ที่ให้ความคุ้มครองประกันชีวิตสูงสุด 10 เท่าของยอดเงินฝาก ในอัตราเบี้ยประกันต่ำเป็นพิเศษ ให้ความคุ้มครองชีวิตไม่ว่าจะเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจากอุบัติเหตุ เพียงมียอดเงินคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป 

  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 5 - 60 ปี)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  5,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.450 %
  ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 0.550 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  สิทธิประโยชน์ในการประกันชีวิตสำหรับเจ้าของบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

  1. เสียชีวิตทุกกรณี ได้รับความคุ้มครอง 1 เท่าของยอดเงินฝากเฉลี่ย* และสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
  2. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ได้รับเพิ่มอีก 5 เท่าของยอดเงินฝากเฉลี่ย*สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  3. ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ ความคุ้มครอง 10 เท่าของยอดเงินฝากเฉลี่ย*สูงสุด 2,000,000 บาท โดยรับเงิน 1 เท่า ทุกปีเป็นระยะเวลา 10 ปี

  *ยอดเงินฝากเฉลี่ย หมายถึง ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเฉลี่ย 30 วัน ก่อนเสียชีวิตหรือเกิดอุบัติเหตุ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท และไม่เกิน 200,000 บาท

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สามารถใช้บัตรบัวหลวงเอทีเอ็มหรือบัวหลวงพรีเมียร์ทำธุรกรรมผ่านเครื่อง ATM ได้
  2. ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้
  3. เจ้าของบัญชีต้องมีอายุตั้งแต่ 5 ถึง 60 ปี
  4. การเปิดบัญชีสามารถเปิดได้มากกว่า 1 บัญชีขึ้นไป แต่จะได้รับความคุ้มครองทุกบัญชีรวมกันเมื่อยอดเงินฝากไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท และไม่เกิน 200,000 บาท
  5. ค่าเบี้ยประกันร้อยละ 1.00 ต่อปี แต่ปัจจุบันคิดค่าเบี้ยประกันร้อยละ 0.50 ต่อปีของจำนวนเงินฝาก โดยหักจากบัญชีเงินฝาก เมื่อมีการนำดอกเบี้ยเข้าบัญชี ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ทุกปลายเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี) หรือในวันที่ปิดบัญชี แล้วแต่กรณี
  6. ให้ความคุ้มครองไม่ว่าจะเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ เพียงท่านมียอดเงินฝากเฉลี่ยคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
  7. คุ้มครองโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ภายใต้เงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อยกเว้น ของกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสำหรับผู้ถือบัญชีเงินฝากขวัญบัวหลวง ตามรายละเอียดในหนังสือรับรองการประกันภัยที่ท่านจะได้รับ
  8. การประกันชีวิตสำหรับบริการเงินฝากขวัญบัวหลวงเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1333
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  3 ต.ค. 66
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์