ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เต็มกระปุก-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ย : 0.400 - 1.500 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 4 ส.ค. 66
  • 6,906
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่เป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร
  • ให้ดอกเบี้ยสูง จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เต็มกระปุก
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่เป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร
  • ให้ดอกเบี้ยสูง จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  5,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 500,000 บาท 1.500 %
  มากกว่า 500,000 บาท 0.400 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  รายละเอียดดอกเบี้ย

  • จำนวนเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
  • จำนวนเงินฝากส่วนที่เกิน 500,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.40% ต่อปี

   

  รายละเอียดดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ที่เปิดบัญชีระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 29 ธ.ค. 2566*
  (รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. - 29 ธ.ค. 2566 หลังจากนั้นรับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยปกติ ตามประกาศ ณ ขณะนั้น)

  สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีระหว่างวันที่ 1-22 มิ.ย. 2566 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี และตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. - 29 ธ.ค. 2566 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง จะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศฉบับนี้

  • จำนวนเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี
   (อัตราดอกเบี้ยปกติ + อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.20%)
  • จำนวนเงินฝากส่วนที่เกิน 500,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.40% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 66 ถึง 29 ธ.ค. 66
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. 65 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เปิดให้บริการรับฝากสำหรับผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดา
  2. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท
  3. ธนาคารสงวนสิทธิ์ให้ผู้ฝาก 1 ราย สามารถเปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น
  4. ไม่รับเปิดบัญชีร่วม ("และ", "หรือ", "เพื่อ", "โดย")
  5. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากรายเดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน จนถึงวันที่ 25 ของทุกเดือน และผู้ฝากได้รับดอกเบี้ยในวันถัดไป หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  4 ส.ค. 66
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์