ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings)-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ย : 0.300 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิ.ย. 66
  • 14,293
  จุดเด่น
  • ปลูกฝังลูกรัก รู้จักฉลาดออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับเด็ก โอกาสดีๆ ที่พ่อแม่จะได้ปลูกฝังลูกรักให้เป็นนักออม บริหารเงินอย่างคุ้มค่า 
  • หากฝากมากกว่าถอนจะได้โบนัสเพิ่ม 100% จากอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ ทุกต้นเดือนถัดจากเดือนที่จ่ายดอกเบี้ย
  • ได้ประโยชน์สูงสุด ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings)
  จุดเด่น
  :
  • ปลูกฝังลูกรัก รู้จักฉลาดออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับเด็ก โอกาสดีๆ ที่พ่อแม่จะได้ปลูกฝังลูกรักให้เป็นนักออม บริหารเงินอย่างคุ้มค่า 
  • หากฝากมากกว่าถอนจะได้โบนัสเพิ่ม 100% จากอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ ทุกต้นเดือนถัดจากเดือนที่จ่ายดอกเบี้ย
  • ได้ประโยชน์สูงสุด ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ขอเปิดบัญชี)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  2,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (อายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์)
  ทุกจำนวน 0.300 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่ธนาคารจะจ่ายโบนัสให้แก่ผู้ฝากเงินกรณีที่ผู้ฝากเงินมียอดเงินฝากที่นำเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings) มากกว่ายอดเงินที่มีการถอน ในอัตรา 100% ของยอดเงินฝากสูงสุดที่ใช้ในการคำนวณโบนัสไม่เกิน 1,000,000 บาท
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 25 ก.ค. 60
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings)
  2. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings) ได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น
  3. จำนวนเงินที่เปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไปไม่จำกัดจำนวนเงินฝาก โดยยอดเงินรับฝากรวมสูงสุด ไม่เกิน 1,000,000 บาท และยอดเงินที่ใช้ในการคำนวณโบนัสไม่เกิน 1,000,000 บาท
  4. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings)
  5. ธนาคารจะจ่ายโบนัสให้แก่ผู้ฝากเงินกรณีที่ผู้ฝากเงินมียอดเงินฝากที่นำเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings) มากกว่ายอดเงินที่มีการถอน ในอัตรา 100% ของยอดเงินฝากสูงสุดที่ใช้ในการคำนวณโบนัสไม่เกิน 1,000,000 บาท
  6. การนับระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยและโบนัส ธนาคารจะนับตั้งแต่วันแรกของเดือนถึงวันสิ้นเดือน กรณีเดือนแรกที่เปิดบัญชี และวันที่เปิดบัญชีมิใช่วันแรกของเดือน จะนับระยะเวลาภายในเดือนตั้งแต่วันแรกที่เปิดบัญชีนั้นจนถึงวันสิ้นเดือน
  7. กรณีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings) ไม่มียอดเงินฝาก และ/หรือเงินอื่นใดคงเหลือในบัญชี และไม่เคลื่อนไหวทางบัญชี (ไม่มีรายการฝาก-ถอน) ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 1 ปี ธนาคารจะทำการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings) ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
  8. เมื่อผู้ฝากอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ธนาคารจะทำการปรับผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings) ที่ผู้ฝากได้ฝากอยู่ไปเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร โดยจะทำการปรับในวันต้นเดือนถัดจากเดือนเกิดที่ผู้ฝากเงินอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ โดยหลังจากปรับการใช้ผลิตภัณฑ์ อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ และอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings) จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดสำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  6 มิ.ย. 66
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์