ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำ เอ๊กซ์คลูซีฟ 9 เดือน ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

  ดอกเบี้ย : 1.200 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย. 66
  • 21,483
  จุดเด่น
  • บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำ เอ๊กซ์คลูซีฟ 9 เดือน เป็นบัญชีเงินฝากประจำรูปแบบพิเศษ ประเภท 9 เดือน เป็นบัญชีเพื่อออมสำหรับลูกค้า ttb Wealth Banking
  • เปิดบัญชีและฝากเพิ่มขั้นต่ำ 500,000 บาท
  • ฝากสั้น 9 เดือน สำหรับลูกค้า ttb Wealth Banking ที่ต้องการออมเงินระยะสั้นที่ให้ดอกสูง

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำ เอ๊กซ์คลูซีฟ 9 เดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (ที่เป็นลูกค้า ttb Wealth Banking)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  9 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  9 เดือน ตั้งแต่ 500,000 1.200 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันเพื่อโอนดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สำหรับลูกค้าธนบดีธนกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย รวมถึงลูกค้าบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ หรือได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศเท่านั้น
  2. เปิดบัญชีและฝากเพิ่มครั้งถัดไปตั้งแต่ 500,000 บาทต่อรายการ โดยฝากเพิ่มและถอนได้ทุกสาขา
  3. การถอนเงินก่อนครบกำหนดต้องถอนเต็มจำนวนของเงินที่ฝากในแต่ละรายการ จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้
  4. เมื่อฝากประจำครบกำหนด ธนาคารจะทำการต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ
  5. หากลูกค้าไม่ใช่ลูกค้า ttb Wealth Banking ลูกค้าจะไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยของบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำ เอ๊กซ์คลูซีฟ 9 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไปประเภท 6 เดือน ตามอัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ลูกค้าเปิดบัญชี
  6. บัญชีประเภท 9 เดือน จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร
  7. ดอกเบี้ยที่จ่าย จะนำเข้าบัญชีฝากไม่ประจำหรือบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่แจ้งความประสงค์ไว้ พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • กรณีถอนก่อน 3 เดือน หรือกรณีถอนเงินรายการใดก่อนครบกำหนดการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย 
  • กรณีถอนภายหลัง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก แต่ไม่ครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่เปิดบัญชีหรือวันที่ฝากเพิ่ม พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากตามหลักเกณฑ์กรมสรรมพากร
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1428
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  5 เม.ย. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ