ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำ Quick Step (ระยะเวลาฝาก 60 เดือน) ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ย : 0.800 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย. 65
  • 3,270
  จุดเด่น
  • บัญชีฝากประจำระยะฝาก 60 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร และหน่วยงานราชการ
  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • ให้ดอกเบี้ยสูง ตามช่วงเวลาที่ฝาก โดย เดือนที่ 1 - 12 รับดอกเบี้ยสูงสุด 3.00% ต่อปี 
  • จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำ Quick Step (ระยะเวลาฝาก 60 เดือน)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  60 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  60 เดือน ตั้งแต่ 100,000 0.800 % 0.800 % 0.800 % 0.800 % -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการเท่ากับ 0.80% ต่อปี

  • เดือนที่ 1 - 12 รับอัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
  • เดือนที่ 13 - 60 รับอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ธนาคารรับฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา (บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ, ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เช่น วิสาหกิจชุมชน), นิติบุคคลทั่วไป (ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด), นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร (สมาคม, มูลนิธิ, วัด, เงินศาสนสมบัติกลาง, ศาล, ศาลเจ้า, สำนักปฏิบัติธรรม, โบสถ์, มัสยิด, สถานศึกษาของเอกชน และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ) และหน่วยงานราชการ (สถานศึกษาของรัฐบาล)
  2. การฝากเงินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
  3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยโอนเงินดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) ที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
  4. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นไปยังบัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 3 เดือน ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
  5. ห้ามนำเงินฝากไปใช้ในการค้ำประกันสินเชื่อหรือโอนสิทธิเรียกร้องเป็นประกันสินเชื่อ และห้ามนำไปใช้ค้ำประกันอื่นๆ ต่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายล่วงหน้าไปแล้วทุกเดือน ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
  2. เงินฝากที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนก่อนกำหนดจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอน และหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  5 เม.ย. 65
  แนะนำเงินฝากประจำ