ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำ KTB Zero Tax MAX-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ย : 2.300 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 66
  • 557,077
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำ KTB Zero Tax MAX รับเต็มๆ ไม่เสียภาษี 
  • สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ 24 เดือน, 36 เดือน และ 48 เดือน ฝากจำนวนเท่าๆ กัน ทุกเดือน 
  • ขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท พร้อมรับดอกเบี้ยสูง

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำ KTB Zero Tax MAX
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  24, 36 และ 48 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 2.300 % - - - -
  36 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 16,500 2.300 % - - - -
  48 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 12,500 2.300 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  • สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ระยะเวลาฝากแบ่งเป็น 24 เดือน, 36 เดือน และ 48 เดือน
  2. จำนวนเงินเปิดบัญชี
   - ระยะเวลาฝาก 24 เดือน จำนวนเงินเปิดบัญชี 1,000 - 25,000 บาท
   - ระยะเวลาฝาก 36 เดือน จำนวนเงินเปิดบัญชี 1,000 - 16,500 บาท
   - ระยะเวลาฝาก 48 เดือน จำนวนเงินเปิดบัญชี 1,000 - 12,500 บาท
  3. ฝากติดต่อกันทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง ตามจำนวนเงินที่ตกลงไว้กับธนาคาร
  4. ในระหว่างระยะเวลาฝาก จะขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
  5. อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบอัตราลอยตัว โดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคารในแต่ละขณะ 
  6. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยไปยังบัญชีคู่โอน (บัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
  7. เมื่อครบกำหนดฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นไปยังบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร สำหรับผู้ฝากที่ขอใช้บริการเปิดบัญชีฯ ขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติ (Auto Renew) เงินฝาก และดอกเบี้ยที่ครบกำหนดจะโอนเข้าบัญชีคู่โอน โดยบัญชีที่เปิดขึ้นใหม่นี้ จะทำการฝากต่อเนื่องกับบัญชีเงินฝากเลขที่เดิม ตามจำนวนเงินฝากต่อเดือน และระยะเวลาการฝากเดิม
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. เงินฝากที่ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หากถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร และหักภาษี ณ ที่จ่าย
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 6 มี.ค. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  17 เม.ย. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ