ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำ ทีทีบี ธนกิจ-ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

  ดอกเบี้ย : 0.750 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย. 66
  • 12,908
  จุดเด่น
  เงินฝากประจำ แบบมีกำหนดระยะเวลา จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา พร้อมรับดอกเบี้ยสูงพิเศษ เลือดกำหนดระยะเวลาได้ตั้งแต่ 7 วันถึง 2 เดือน

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำ ทีทีบี ธนกิจ
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (ฝากได้เฉพาะระยะเวลาฝาก 1 และ 2 เดือนเท่านั้น), นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  5,000,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ตั้งแต่ 7 วัน, 14 วัน, 21 วัน และ 1 เดือน, 2 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  7 วัน ตั้งแต่ 5,000,000 - 0.150 % 0.150 % 0.150 % 0.150 %
  14 วัน ตั้งแต่ 5,000,000 - 0.150 % 0.150 % 0.150 % 0.150 %
  21 วัน ตั้งแต่ 5,000,000 - 0.150 % 0.150 % 0.150 % 0.150 %
  1 เดือน ตั้งแต่ 5,000,000 0.750 % 0.150 % 0.150 % 0.150 % 0.150 %
  2 เดือน ตั้งแต่ 5,000,000 0.750 % 0.150 % 0.150 % 0.150 % 0.150 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นเงินฝากประจำประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบรับฝาก
  2. เปิดบัญชีตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป หรือตามที่ธนาคารกำหนดไว้ในเงื่อนไขของเงินฝากประจำธนกิจ
  3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศธนาคาร
  4. กรณีฝากเงินครบกำหนด หากลูกค้าไม่มาติดต่อระบบจะทำการต่ออายุ และนำเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยสุทธิ (ภายหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย) ฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำ ตามประเภทระยะเวลาเดิมโดยอัตโนมัติ
  5. กรณีลูกค้าต้องการโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน หรือ ให้ธนาคารออกแคชเชียร์เช็ค ณ วันที่เปิดบัญชีลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์กับธนาคารไว้ก่อน (การจ่ายแคชเชียร์เช็คต้องเป็นประเภท "A/C PAYEE ONLY" และ ระบุชื่อผู้รับเงินให้ชัดเจน)
  6. การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจำ กรณีฝากครบกำหนดตามสัญญา จ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ฝาก (ระบุไว้ในใบรับฝาก) และหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กรณีถอนก่อนครบกำหนด ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด ตามจำนวนวันที่ฝากจริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ฝาก

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  ถอนได้ แต่ไม่ได้รับดอกเบี้ย

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1428
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  5 เม.ย. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ