ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีฝากประจำทั่วไป-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ย : 0.920 - 2.350 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิ.ย. 66
  • 118,351
  จุดเด่น
  ออมอย่างมั่นใจในผลตอบแทนที่มั่นคงระยะยาว กับบัญชีที่สามารถเลือกระยะเวลาออมที่เหมาะกับตนเอง เพื่อดอกผลงอกเงยทบต้นให้ผลตอบแทนที่แน่นอน มั่นคงในระยะยาว

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีฝากประจำทั่วไป
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ตั้งแต่ 3, 6, 12, 24 และ 36 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  3 เดือน ทุกจำนวน 0.920 % 0.900 % 0.920 % 0.900 % 0.900 %
  6 เดือน ทุกจำนวน 1.050 % 0.900 % 1.050 % 0.900 % 0.900 %
  12 เดือน ทุกจำนวน 1.450 % 1.125 % 1.450 % 1.125 % 1.125 %
  24 เดือน ทุกจำนวน 1.950 % 1.700 % 1.950 % 1.700 % 1.700 %
  36 เดือน ทุกจำนวน 2.350 % 1.800 % 2.350 % 1.800 % 1.800 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  เงินฝากประจำ 3, 6 และ 12 เดือน
  1. การฝากเงินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  2. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด และจะไม่แบ่งจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
  3. เงินฝากประจำ 3 เดือน หากถอนเงินก่อนครบกำหนดไม่จ่ายดอกเบี้ย
  4. เงินฝากประจำ 6 เดือน 12 เดือน ที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนเงินก่อนครบกำหนดจะจ่ายดอกเบี้ยให้ สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอน และหักภาษี ณ ที่จ่าย
  5. กรณีเงินฝากประจำครบกำหนดในวันหยุดทำการของธนาคาร และผู้ฝากมาถอนเงินฝากที่ครบกำหนดในวันทำการหลังวันหยุดทำการนั้น ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยให้ผู้ฝากสำหรับวันหยุดทำการด้วย โดยให้นับจำนวนวันเพิ่มรวมกับจำนวนวันฝากเดิมที่ครบกำหนดในอัตราดอกเบี้ย เงินฝากเดิม

  เงินฝากประจำ 24 และ 36 เดือน

  1. การฝากเงินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
  2. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยโอนเงินดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) ที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
  3. เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
  4. เงินฝากที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนก่อนครบกำหนดจะจ่ายดอกเบี้ยให้ สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไปธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
  5. เมื่อครบกำหนดฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) ตามที่ผู้ฝากเงินได้แจ้งไว้กับธนาคาร
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  เงินฝากประจำ 3,6, 12 เดือน จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  เงินฝากประจำ 24 และ 36 เดือน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยจ่ายในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอน และหักภาษี ณ ที่จ่าย ในกรณีฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ถ้าฝากไม่ถึง 3 เดือนจะไม่มีดอกเบี้ย
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  6 มิ.ย. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ