ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีใบรับเงินฝากประจำ (FDR)-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 1.000 - 2.200 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 66
  • 25,249
  จุดเด่น
  • มีความมั่นคงเป็นเงินฝากประจำที่มีสิทธิเท่าเทียมเงินฝากประเภทสมุดเงินฝาก
  • รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน
  • มีความคล่องตัวมากกว่าการใช้สมุดเงินฝาก
  • เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา บริษัท กองทุน และสถาบันการเงิน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีใบรับเงินฝากประจำ (FDR)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  เมื่อทวงถาม - 60 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  n/a ทุกจำนวน - 0.950 % - - -
  7 วัน ทุกจำนวน 1.000 % 0.950 % 1.000 % 0.950 % 0.950 %
  14 วัน ทุกจำนวน 1.000 % 0.950 % 1.000 % 0.950 % 0.950 %
  1 เดือน ทุกจำนวน 1.000 % 0.950 % 1.000 % 0.950 % 0.950 %
  2 เดือน ทุกจำนวน 1.000 % 0.950 % 1.000 % 0.950 % 0.950 %
  3 เดือน ทุกจำนวน 1.100 % 1.050 % 1.100 % 1.050 % 1.050 %
  6 เดือน ทุกจำนวน 1.150 % 1.100 % 1.150 % 1.100 % 1.100 %
  12 เดือน ทุกจำนวน 1.600 % 1.300 % 1.600 % 1.300 % 1.300 %
  24 เดือน ทุกจำนวน 2.000 % 1.550 % 2.000 % 1.550 % 1.550 %
  36 เดือน ทุกจำนวน 2.050 % 1.650 % 2.050 % 1.650 % 1.650 %
  60 เดือน ทุกจำนวน 2.200 % 2.000 % 2.200 % 2.000 % 2.000 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีเงินฝากใบรับเงินฝากประจำ ทำแบบตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า (KYC FORM) และต้องแสดงหลักฐานตามที่ธนาคารฯกำหนด
  2. ชื่อบัญชีและเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน จะใช้นามสมมติหรือนามแฝงไม่ได้
  3. เปิดบัญชีใหม่ครั้งแรกต้องฝากเงินขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไปและในการฝากครั้งต่อไปใบรับเงินฝากประจำ ต้องมียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท
  4. ในกรณีฝากประเภททวงถาม จะรับฝากเฉพาะนิติบุคคล โดยมีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000,000 บาทขึ้นไป และในการฝากครั้งต่อไปต้องมียอดเงินฝาก ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท
  5. ใบรับเงินฝากประจำ 1 ฉบับ ใช้รับฝากเงินได้ 1 ครั้ง
  6. ใบรับเงินฝากประจำประเภทกำหนดระยะเวลา (Term) หากไถ่ถอนก่อนกำหนดคิดอัตราดอกเบี้ยให้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยประเภทออมทรัพย์ของธนาคารฯ ณ วันที่ฝากใบรับเงินฝากประจำ
  7. หากใบรับเงินฝากประจำเกินกำหนดระยะเวลา (Over Due) นับตั้งแต่วันที่ตั๋วครบกำหนด ธนาคารฯจะคิดดอกเบี้ยเป็นอัตราออมทรัพย์ ของธนาคารฯ ณ ปัจจุบัน
  8. ใบรับเงินฝากประจำประเภทเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยจะปรับเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารฯ เป็นช่วงระยะเวลาหรืออัตราลอยตัว (Call Float Rate)
  9. ธนาคารฯจะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยรับทั้งจำนวนเพื่อนำส่งกรมสรรพากร
  10. ใบรับเงินฝากประจำให้บริการเฉพาะที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่เท่านั้น
  11. ในกรณีไถ่ถอนเงิน หรือ ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินลูกค้าต้องลงนามสลักหลังใบรับเงินฝากประจำนั้นๆ และส่งคืนให้กับธนาคารฯ เพื่อแลกเปลี่ยนกับเช็คหรือใบรับเงินฝากประจำฉบับใหม่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  1. จ่ายดอกเบี้ยเมื่อทวงถาม (Call Deposit) หรือเผื่อเรียก
  2. จ่ายดอกเบี้ยรายวัน(Day Deposit) มี 2 ชนิดคือ 7 วัน และ 14 วัน
  3. จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด(Term Deposit ) หรือ ใบรับเงินฝากประจำประเภท 1-2-3-6-12 เดือน และ 1-2-3-5 ปี
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ใบรับเงินฝากประจำประเภทกำหนดระยะเวลา (Term) หากไถ่ถอนก่อนกำหนดคิดอัตราดอกเบี้ยให้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยประเภทออมทรัพย์ ของธนาคารฯ ณ วันที่ซื้อใบรับเงินฝากประจำ
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  23 ส.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ