ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีฝากประจำขวัญบัวหลวง-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

  ดอกเบี้ย : 0.950 - 1.350 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิ.ย. 66
  • 52,483
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากที่มาพร้อมความคุ้มครองให้คุณอุ่นใจ ด้วยแผนความคุ้มครองจากบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่คุ้มครองกรณีอุบัติเหตุ วงเงินเอาประกันสูงสุดถึง 5 ล้านบาท สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 5 ถึง 60 ปี

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีฝากประจำขวัญบัวหลวง
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  50,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ตั้งแต่ 3, 6 และ 12 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  3 เดือน ทุกจำนวน 0.950 % - - - -
  6 เดือน ทุกจำนวน 1.050 % - - - -
  12 เดือน ทุกจำนวน 1.350 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  สิทธิประโยชน์ในการประกันชีวิตสำหรับเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำ

  1. เสียชีวิตทุกกรณี ได้รับความคุ้มครอง 20,000 บาท
  2. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ได้รับความคุ้มครองเพิ่มอีก 5 เท่าของยอดเงินฝาก* สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
  3. ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ ได้รับความคุ้มครอง 10 เท่าของจำนวนเงินฝาก* สูงสุด 5,000,000 บาท โดยรับเงิน 1 เท่าทุกปีเป็นระยะเวลา 10 ปี
  4. สูญเสียอวัยวะ/สายตา เนื่องจากอุบัติเหตุ
  • สูญเสียนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของข้างเดียวกันข้างใดข้างหนึ่ง โดยการตัดออก ได้รับความคุ้มครอง 1.25 เท่าของยอดเงินฝาก* สูงสุด 1,250,000 บาท
  • สูญเสียสายตา หรือมือ หรือเท้าข้างใดข้างหนึ่ง ได้รับความคุ้มครอง 3 เท่าของยอดเงินฝาก* สูงสุด 3,000,000 บาท
  • สูญเสียสายตา หรือมือ หรือเท้า 2 ข้าง หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง รวม 2 อย่างขึ้นไป ได้รับความคุ้มครอง 5 เท่าของยอดเงินฝาก* สูงสุด 5,000,000 บาท
  *ยอดเงินฝาก หมายถึง ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี 1 วันก่อนวันเสียชีวิต หรือ เกิดอุบัติเหตุ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท และไม่เกิน 1,000,000 บาท
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยคิดค่าเบี้ยประกันร้อยละ 0.5 ต่อปีของจำนวนเงินฝากเมื่อมีการนำดอกเบี้ยเข้าบัญชี และเมื่อเงินฝากครบกำหนดตามระยะเวลาการฝาก คุณสามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ว่า 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน
  2. เจ้าของบัญชีต้องมีอายุตั้งแต่ 5 ถึง 60 ปี
  3. ให้ความคุ้มครองไม่ว่าจะเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ เพียงท่านมียอดเงินฝากเฉลี่ยคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
  4. คุ้มครองโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนด และข้อยกเว้น ของกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสำหรับผู้ถือบัญชีเงินฝากขวัญบัวหลวง ตามรายละเอียดในหนังสือรับรองการประกันภัยที่ท่านจะได้รับ
  5. การประกันชีวิตสำหรับบริการเงินฝากขวัญบัวหลวงเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
  6. การเปิดบัญชีสามารถเปิดได้มากกว่า 1 บัญชีขึ้นไป แต่จะได้รับความคุ้มครองทุกบัญชีรวมกันไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท และไม่เกิน 1,000,000 บาท
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1333
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  26 มิ.ย. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ