ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โครงการเงินรับฝากประจำพิเศษ 13 เดือน ธนาคารอิสลาม (IBANK)

  ดอกเบี้ย : 1.350 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 66
  • 423
  จุดเด่น
  • โครงการเงินรับฝากประจำพิเศษ 13 เดือน เป็นเงินรับฝากประจำตามหลักวะกาละฮ์ แบบมีระยะเวลา 
  • สำหรับลูกค้าธรรมดา เเละนิติบุคคล
  • รับผลตอบแทนทุกเดือน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  โครงการเงินรับฝากประจำพิเศษ 13 เดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  5,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  13 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  13 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000,000 1.350 % 1.350 % - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :

  อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ระยะเวลาฝาก 13 เดือน 1.35% ต่อปี

  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นเงินรับฝากประจำตามหลักวะกาละฮ์ แบบมีระยะเวลาการรับฝาก 13 เดือน 
  2. เปิดบัญชี/ฝากเพิ่มขั้นต่ำ 5,000 บาท/ครั้ง รับฝากโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย (CIF)
  3. สามารถฝากเพิ่มได้ทุกสาขาของธนาคาร
  4. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเป็นบัญชีร่วมได้
  5. สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 15 ปี สามารถให้ผู้ปกครองเปิดบัญชีแทนได้
  6. ไม่อนุญาตให้ผู้ฝากถอนเงินจนมียอดคงเหลือ 0 บาทได้ ยกเว้น ต้องถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น
  7. จ่ายผลตอบแทนทุกเดือนตามที่ตกลงโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ผูกคู่โอน
  8. เงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายผลตอบแทนทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ไม่สามารถถอนก่อนครบกำหนด หากถอนก่อนครบกำหนดธนาคารจะเรียกคืนผลตอบแทน 100% ก่อนหักภาษี
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 25 ม.ค. 66 ถึง 12 มี.ค. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1302, 02 650 6999
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  25 ม.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ