ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีฝากประจำสินมัธยะทรัพย์ทวี ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

  ดอกเบี้ย : 2.100 - 2.350 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิ.ย. 66
  • 148,860
  จุดเด่น

  บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี เพิ่มความอุ่นใจในการออม ให้ทุกเป้าหมายเป็นจริงได้ ด้วยระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน หรือ 60 เดือน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีฝากประจำสินมัธยะทรัพย์ทวี
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน (24, 36, 48 และ 60 เดือน)
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ตั้งแต่ 24, 36, 48 และ 60 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  24 เดือน ทุกจำนวน 2.100 % - - - -
  36 เดือน ทุกจำนวน 2.350 % - - - -
  48 เดือน ทุกจำนวน 2.350 % - - - -
  60 เดือน ทุกจำนวน 2.350 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  จะต้องฝากเงินเป็นประจำทุกเดือนในจำนวนที่เท่ากันตามที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร โดยนำฝากเงินประจำเดือนไม่เกินวันทำการสุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้นๆ

  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ฝากเป็นประจำทุกเดือนในจำนวนที่เท่ากันตามที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร โดยนำฝากเงินประจำเดือนไม่เกินวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ
   • การผิดนัดการฝากเงินไม่เกิน 2 ครั้ง ยังคงได้รับการยกเว้นภาษี และได้รับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
   • การผิดนัดการฝากเกิน 2 ครั้ง แต่ไม่ถึง 4 ครั้ง จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี แต่ยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไข
   • การผิดนัดการฝากเกิน 4 ครั้ง ถือว่าผิดสัญญา จะไม่สามารถฝากต่อได้ และต้องปิดบัญชี โดยได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยที่จะได้รับตามสัญญา และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
   • การถอนเงินฝากก่อนกำหนด ถือเป็นการปิดบัญชี ซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยที่จะได้รับตามสัญญา และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
  2. วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี คำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวัน ด้วยอัตราตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่เริ่มฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี คำนวณดอกเบี้ยทบต้นทุก 1 ปี และปรับอัตราดอกเบี้ยเมื่อครบ 1 ปี โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ครบปี
  3. กรณีทำรายการฝากเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารเปิดให้บริการตอลดระยะเวลาที่กำหนดของช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นๆ
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  การถอนเงินฝากก่อนกำหนด ถือเป็นการปิดบัญชี จะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยที่จะได้รับตามสัญญา และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1333
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  26 มิ.ย. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ