ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โครงการเงินฝากพิเศษ 18 เดือน-เงินทุน แอ็ดวานซ์

  ดอกเบี้ย : 2.550 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 66
  • 282
  จุดเด่น
  • โครงการเงินฝากพิเศษ 18 เดือน รับดอกเบี้ยสูง 2.550% ต่อปี
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • สามารถเลือกรับดอกเบี้ยแบบรายงวดทุก 3,6 หรือ 12 เดือน หรือเมื่อครบกำหนดได้

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  โครงการเงินฝากพิเศษ 18 เดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  18 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  18 เดือน ตั้งแต่ 100,000 2.550 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. รับฝากเงินในรูปแบบ "บัตรเงินฝาก"
  2. รับฝากสำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
  3. จำนวนเงินฝากขั้นต่ำฉบับละ 100,000 บาท
  4. บริษัทมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
  5. บริษัทไม่คิดค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการใดๆ
  6. จำนวนเงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป ผู้ฝากสามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายงวด 3 เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน หรือ เมื่อครบกำหนดได้
  7. เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ฝากจะได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฏีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2563
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  สามารถเลือกให้จ่ายดอกเบี้ยรายงวด 3, 6 หรือ 12 เดือน หรือเมื่อครบกำหนดได้
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนวันครบกำหนดการฝาก นับจากวันที่ออกบัตรเงินฝากบริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริงด้วยอัตราดอกเบี้ยของระยะเวลาฝาก 1 วัน ตามที่บริษัทประกาศกำหนด ณ วันที่ทำการไถ่ถอนบัตรเงินฝาก
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 พ.ย. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 626 2300
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 พ.ย. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ