ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อ Mortgage Power (สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์)-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5.79 - 8.9 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ย. 66
  • 54,185
  จุดเด่น

  สินเชื่ออเนกประสงค์ ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับคนมีบ้าน ตอบสนองทุกความต้องการให้เป็นจริง

  ลงทุน
  จะดีแค่ไหน ถ้าเราเปลี่ยนโฉนดบ้านเป็นเงินทุนได้ : "สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์" ทางเลือกใหม่ของคนมีบ้าน ที่อยากได้เงินทำกิจการ

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อ Mortgage Power (สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์)
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบ้านแลกเงิน (สินเชื่ออเนกประสงค์ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :

  สินเชื่ออเนกประสงค์ ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับคนมีบ้าน ตอบสนองทุกความต้องการให้เป็นจริง

  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม, ห้องชุด, อาคารพาณิชย์ (Mix use)
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :

  1. สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น

  2. พนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ, ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ

  3. อายุ

  •  21 - 62 ปี สำหรับวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา และเมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วอายุต้องไม่เกิน 65 ปี
  •  25 - 60 ปี สำหรับวงเงินเบิกเกินบัญชี

  4. อายุงาน

  • 6 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน โดยสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้ หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้
  • 1 ปีขึ้นไป สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหิจ หรือบริษัทที่น่าเชื่อถือเฉพาะพนักงานที่ไม่ได้ใช้แรงงานเป็นหลัก (หรือ พนักงาน white collar) ในระดับบริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการ/หัวหน้างานขึ้นไป โดยต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน
  • 2 ปีขึ้นไป สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการโดย จะต้องมีการจดทะเบียนการค้า หรือ มีหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจตรงตามหลักเกณฑ์
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 95 % ของมูลค่าหลักประกัน
  • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง วงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน
  • คอนโดมิเนียม วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน
  • อาคารพาณิชย์ วงเงินกู้สูงสุด 80% ของราคาประเมิน
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุด 15 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 5.79 - 8.9 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  วงเงินกู้

  อัตราดอกเบี้ย สำหรับพนักงานประจำ รายได้ 30,000 บาท

  แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต

  • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.66% ต่อปี 
  • หลังจากนั้น MRR - 2.00% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 6.19% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 6.69% ต่อปี

  แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต

  • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.36% ต่อปี
  • หลังจากนั้น MRR - 2.00% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 6.49% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 6.76% ต่อปี

   

  อัตราดอกเบี้ย สำหรับพนักงานประจำ รายได้ 15,000 บาท/เจ้าของกิจการ รายได้ 30,000 บาท

  แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต

  • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.66% ต่อปี
  • หลังจากนั้น MRR - 0.60% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 7.19% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 7.99% ต่อปี

  แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต

  • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.36% ต่อปี
  • หลังจากนั้น MRR - 0.60% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 7.49% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 8.06% ต่อปี

   

  อัตราดอกเบี้ย สำหรับพนักงานประจำ/เจ้าของกิจการ รายได้ 50,000 บาท

  ทางเลือกที่ 1

  แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต

  • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย - 3.39% ต่อปี
  • ปีที่ 2 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.06% ต่อปี
  • หลังจากนั้น MRR - 2.00% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.19% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 6.42% ต่อปี

  แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต 

  • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย - 4.29% ต่อปี
  • ปีที่ 2 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.76% ต่อปี
  • หลังจากนั้น MRR - 2.00% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.49% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 6.50% ต่อปี

  ทางเลือกที่ 2 ยกเว้นค่าประเมินราคาและค่าจดจำนอง
  แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต

  • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.02% ต่อปี
  • หลังจากนั้น MRR - 2.00% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.83% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 6.60% ต่อปี

  แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต

  • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.72% ต่อปี
  • หลังจากนั้น MRR - 2.00% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 6.13% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 6.67% ต่อปี

   

  วงเงินโอดี

  อัตราดอกเบี้ย สำหรับพนักงานประจำ รายได้ 15,000 บาท/เจ้าของกิจการ รายได้ 30,000 บาท

  แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต

  • อัตราดอกเบี้ย MOR + 0.40% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
  • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 8.90% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 8.90% ต่อปี

  แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต

  • อัตราดอกเบี้ย MOR + 0.70% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
  • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 9.20% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 9.20% ต่อปี


  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
  • MRR = 8.85% ประกาศ ณ วันที่ 15 มิ.ย. 66
  • MOR = 8.50% ประกาศ ณ วันที่ 15 มิ.ย. 66
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สุงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  • ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน ขั้นต่ำ 3,210 บาท/แปลง
  • ค่าเบี้ยประกันภัย แตกต่างกันขึ้นกับปัจจัย เช่น ทุนประกัน มูลค่าทรัพย์สิน ระยะเวลา
  • ค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1%
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  มี
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี
  หมายเหตุ
  :
  เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิได้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-626-7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  12 ก.ย. 66
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์