ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัตรเงินด่วน Xpress Cash-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 18 - 25 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 66
  • 367,986
  จุดเด่น
  • บัตรเงินสดสมัครง่าย ใช้บัตรประชาชนใบเดียว
  • กู้ง่าย ไม่ต้องค้ำประกัน
  • รูดผ่อนสินค้า ดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นานสูงสุด 36 เดือน
  • จ่ายคืนน้อย เริ่มต้น 3% / 5% หรือไม่น้อยกว่า 200 / 500 บาท
  • อนุมัติไวสุดใน 15 นาที

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  บัตรเงินด่วน Xpress Cash
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • บัตรเงินสดสมัครง่าย ใช้บัตรประชาชนใบเดียว
  • กู้ง่าย ไม่ต้องค้ำประกัน
  • รูดผ่อนสินค้า ดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นานสูงสุด 36 เดือน
  • จ่ายคืนน้อย เริ่มต้น 3% / 5% หรือไม่น้อยกว่า 200 / 500 บาท
  • อนุมัติไวสุดใน 15 นาที
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  n/a
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :

  สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

  • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน
  • อายุตั้งแต่ 20 - 70 ปี
  • อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

   

  สำหรับเจ้าของกิจการ

  • รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท/เดือน
  • อายุตั้งแต่ 20 - 70 ปี
  • ระยะเวลาการประกอบกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

   

  สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

  • รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท/เดือน
  • อายุตั้งแต่ 20 - 70 ปี
  • ระยะเวลาการประกอบกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

   

  รายได้ขั้นต่ำ 7,500 บาท/เดือน เป็นผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยในระบบ KBank Payroll ติดต่อกันตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไปเท่านั้น สามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการสมัคร โดยไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

  • อายุ 20-70 ปี

  • สัญชาติไทย

  • อายุงานของผู้สมัคร ผู้มีรายได้ประจำต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
  • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่า ของรายได้ (กรณีรายได้ผู้สมัครตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือนขึ้นไป) โดยวงเงินอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร
  • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่า (กรณีรายได้ผู้สมัครต่ำกว่า 30,000 บาท/เดือน และผู้สมัครจะต้องมีวงเงินกับสถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ไม่ใช่สถาบันการเงินอยู่แล้วไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้ กรณีที่เป็นลูกค้าที่มีหรือเคยมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคลภายใต้การกำกับก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 กับธนาคาร สามารถคงวงเงินเดิมหรืออนุมัติวงเงินใหม่สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าในบัญชีเงินฝากของผู้บริโภคเฉลี่ยต่อเดือน)
  ระยะเวลากู้
  :
  ไม่กำหนดระยะเวลากู้
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้มีรายได้ประจำ ทุกจำนวน 18 - 25 %
  เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว ทุกจำนวน 22 - 25 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  สำหรับพนักงานบริษัทที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย และเลือกชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ

  • อัตราดอกเบี้ยปกติ 18% - 25% ต่อปี


  สำหรับพนักงานบริษัททั่วไป / ผู้มีเงินเดือน / ผู้มีรายได้ประจำ

  • อัตราดอกเบี้ยปกติ 20% - 25% ต่อปี

   

  สำหรับธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

  • อัตราดอกเบี้ยปกติ 22% - 25% ต่อปี
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  ไม่เกิน 25% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าการทวงหนี้
  :
  ไม่เกิน 100 บาท/รอบบัญชี
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  ค่าอากร 1 บาท ต่อทุกๆ วงเงินกู้ 2,000 บาท เศษของ 2,000 บาทคิดอากร 1 บาท (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  1. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน) คิด 100 บาท/ครั้ง
  2. ค่าธรรมเนียมขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่แทนรหัสเดิม (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน) คิด 100 บาท/ครั้ง
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  • สำหรับลูกค้าที่มีรายได้มากกว่า 15,000 บาท/เดือน ชำระเงินคืนขั้นต่ำ 5% หรือไม่ต่ำกว่า 500 บาท
  • สำหรับลูกค้าที่มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท/เดือน ชำระเงินขั้นต่ำ 3% หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาท
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-888-8888
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  22 ส.ค. 66
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์