ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 17 - 25 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค. 66
  • 234,796
  จุดเด่น
  • ดอกเบี้ยต่ำสุด 17% ตลอดอายุสัญญา
  • เงินกู้ฉุกเฉิน ไม่ต้องค้ำประกัน
  • สมัครง่าย ใช้บัตรประชาชนใบเดียว
  • เงินเดือน 7,500 บาท ก็กู้ได้
  • ใช้จ่ายได้ตามใจ
  • อนุมัติไวสุดใน 15 นาที ได้เงินทันที

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • ดอกเบี้ยต่ำสุด 17% ตลอดอายุสัญญา
  • เงินกู้ฉุกเฉิน ไม่ต้องค้ำประกัน
  • สมัครง่าย ใช้บัตรประชาชนใบเดียว
  • เงินเดือน 7,500 บาท ก็กู้ได้
  • ใช้จ่ายได้ตามใจ
  • อนุมัติไวสุดใน 15 นาที ได้เงินทันที
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  n/a
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :

  ผู้มีรายได้ประจำ

  • สัญชาติไทย

  • อายุ 20 ปีขึ้นไป

  • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

  • ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป

  • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)

  • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

   

  เจ้าของกิจการ

  • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป

  • ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

  • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

   

  อาชีพอิสระ

  • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป

  • ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

  • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

   

  รายละเอียดรายได้ขั้นต่ำ

  • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
  • กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
  วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ โดยวงเงินอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุด 60 เดือน
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้มีรายได้ประจำ ทุกจำนวน 17 - 25 %
  เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว ทุกจำนวน 21 - 25 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนธนาคารกสิกรไทย

  • อัตราดอกเบี้ย 17% - 25% เลือกระยะเวลาผ่อนชำระ 12, 18, 24, 36, 48, 60 เดือน


  อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

  • อัตราดอกเบี้ย 19% - 25% เลือกระยะเวลาผ่อนชำระ 12, 18, 24, 36, 48, 60 เดือน

   

  อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

  • อัตราดอกเบี้ย 21% - 25% เลือกระยะเวลาผ่อนชำระ 12, 18, 24, 36, 48, 60 เดือน


  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  25% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  ไม่คิดค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  ไม่คิดค่าธรรมเนียม
  ค่าการทวงหนี้
  :
  ไม่เกิน 100 บาท/รอบบัญชี
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  อัตราเงินกู้ 2,000 บาทต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาทคิด 1 บาท (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2888-8888
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  14 มี.ค. 66
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์