ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash (สินเชื่อมายคาร์มายแคช)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 2.99 - 8.15 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.ย. 66
  • 163,457
  จุดเด่น
  เปลี่ยนรถเป็นเงิน รถยังมีขับ ให้วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท และยังสามารถครอบครองและใช้รถยนต์ได้ตามปกติ โดยผ่อนชำระค่างวดเช่าซื้อเป็นรายงวดสบายๆ นานสูงสุดถึง 84 เดือน (ค่างวดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สมัครง่าย รู้ผลอนุมัติและได้รับเงินรวดเร็วภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่รับเอกสารครบถ้วน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.99% ต่อปี

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash (สินเชื่อมายคาร์มายแคช)
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  เปลี่ยนรถเป็นเงิน รถยังมีขับ ให้วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท และยังสามารถครอบครองและใช้รถยนต์ได้ตามปกติ โดยผ่อนชำระค่างวดเช่าซื้อเป็นรายงวดสบายๆ นานสูงสุดถึง 84 เดือน (ค่างวดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สมัครง่าย รู้ผลอนุมัติและได้รับเงินรวดเร็วภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่รับเอกสารครบถ้วน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.99% ต่อปี
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  • ประเภทรถยนต์เฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ตามสมุดคู่มือจดทะเบียน
  • รถยนต์ต้องปลอดภาระและมีอายุไม่เกิน 15 ปี กรณีขอสินเชื่อระยะเวลาผ่อนชำระ 84 เดือน อายุรถต้องไม่เกิน 12 ปี เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 19 ปี
  • รถยนต์ต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่รับรถรับจ้าง หรือรถจดทะเบียนในนามนิติบุคคล
  • ไม่รับรถยนต์ดัดแปลง เปลี่ยนเครื่อง หรือรถนำเข้า
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • ต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
  • ต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
  • ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่นำมาเป็นหลักประกัน
  • ในกรณีต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นคนไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
  วงเงินกู้
  :
  สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
  วงเงินที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ และคุณสมบัติของลูกค้า ซึ่งอาจทำให้แตกต่างกันไปสำหรับลูกค้าแต่ละราย
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุดไม่เกิน 84 เดือน
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate)
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 2.99 - 8.15 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :
  • สำหรับปีจดทะเบียน 2018 - 2023 อัตราดอกเบี้ย 2.99% - 6.25% ต่อปี
  • สำหรับปีจดทะเบียน 2013 - 2017 อัตราดอกเบี้ย 4.25% - 7.30% ต่อปี
  • สำหรับปีจดทะเบียน 2008 - 2012 อัตราดอกเบี้ย 5.50% - 8.15% ต่อปี
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัคร และได้รับการอนุมัติวงเงิน ระหว่าง วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  1. ค้างชำระ 1 งวด 50 บาท/รอบ
  2. ค้างชำระมากกว่า 1 งวด 100 บาท/รอบ
  3. ค่าติดตามทวงหนี้นอกสถานที่ กรณีลูกค้ามีหนี้ค้างมากกว่า 1 งวด คิดตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 400 บาท/รอบ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  • ค่าอากร ร้อยละ 0.1 ของ มูลค่าสัญญา (ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ตราสารลักษณะที่ 3)
  • ค่าอากรคู่ฉบับ 5 บาท ต่อสัญญา
  • ค่าอากรของผู้ค้ำประกัน 10 บาท ต่อสัญญาค้ำประกัน
  • ค่าอากรคู่ฉบับ 5 บาท ต่อสัญญาค้ำประกัน
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-777-7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  4 ก.ย. 66
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์