ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash (สินเชื่อบ้านคือเงิน มายด์โฮมมายด์แคช)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 7.05 - 10.45 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 15 ส.ค. 66
  • 155,366
  จุดเด่น
  เปลี่ยนบ้านเป็นเงินทันใจ จะซ่อมแซมต่อเติมบ้าน ปลดภาระ ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือทำตามความฝัน โดยการนำอสังหาริมทรัพย์ มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ เช่น บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, ตึกแถว, อาคารชุด, ที่ดินว่างเปล่า ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนสบายนานสุด 30 ปี

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash (สินเชื่อบ้านคือเงิน มายด์โฮมมายด์แคช)
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  เปลี่ยนบ้านเป็นเงินทันใจ จะซ่อมแซมต่อเติมบ้าน ปลดภาระ ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือทำตามความฝัน โดยการนำอสังหาริมทรัพย์ มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ เช่น บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, ตึกแถว, อาคารชุด, ที่ดินว่างเปล่า ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนสบายนานสุด 30 ปี
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  ใช้อสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกัน บ้านเดี่ยว,ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์ (ตึกแถว),คอนโดมิเนียม, ที่ดินว่างเปล่า
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • สัญชาติไทย
  • ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
  • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ ไม่เกิน 65 ปี
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 95 % ของมูลค่าหลักประกัน
  สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท
  ระยะเวลากู้
  :
  นานสูงสุด 30 ปี โดยอายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 7.05 - 10.45 %
  แพทย์
  (แพทย์, ทันตแพทย์, สัตวแพทย์, เภสัชกร, อาจารย์มหาวิทยาลัยระดับผู้ช่วยศาตราจารย์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป, ผู้พิพากษา และอัยการ)
  ทุกจำนวน 7.05 - 8.55 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไป ที่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 100%/100%

  • อัตราดอกเบี้ย MRR + 1.65% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 8.70% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 8.70% ต่อปี

   

  อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไป ฟรี ค่าจดจำนอง ที่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 100%/100%

  • อัตราดอกเบี้ย MRR+2.40% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 9.45% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 9.45% ต่อปี

   

  อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไป ที่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 70%/70%

   

  • อัตราดอกเบี้ย MRR+2.40% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 9.45% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 9.45% ต่อปี

   

  อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไป ฟรี ค่าจดจำนอง ที่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 70%/70%

  • อัตราดอกเบี้ย MRR+3.15% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 10.20% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 10.20% ต่อปี

   

  อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไป ที่ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

  • อัตราดอกเบี้ย MRR+3.40% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 10.45% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 10.45% ต่อปี

     

  อัตราดอกเบี้ยสำหรับกลุ่มวิชาชีพพิเศษ* ที่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 100%/100%

  • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 - 3 MRR ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR + 0.75% ต่อปี 

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 7.05% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 7.05% ต่อปี

   

  อัตราดอกเบี้ยสำหรับกลุ่มวิชาชีพพิเศษ* ที่ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 70%/70%

  • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 - 3 MRR + 1.00% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR + 1.50% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 8.05% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 8.05% ต่อปี

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :

  *กลุ่มวิชาชีพพิเศษ ได้แก่ แพทย์, ทันตแพทย์, สัตวแพทย์, เภสัชกร, อาจารย์มหาวิทยาลัยระดับผู้ช่วยศาตราจารย์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป, ผู้พิพากษา และอัยการ

   

  • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) 7.05% ต่อปี มีผลวันที่ 9 มิถุนายน 2566
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี
  • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีผลในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
  • กรณีใช้อัตราดอกเบี้ยแบบทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life)
  • กรณีใช้อัตราดอกเบี้ยแบบทำประกัน Credit Life 70%/70% กำหนดให้ทำจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 70%ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกันภัย 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันภัยขั้นต่ำ 10 ปี (กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำกว่า 10 ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา) สำหรับประกันอัคคีภัยคุ้มครองหลักประกันสินเชื่อให้ลูกค้าสามารถกู้ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยรวมในวงเงินกู้ได้ (Top up)
  • กรณีใช้อัตราดอกเบี้ยแบบทำประกัน Credit Life 100%/100% กำหนดให้ทำจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 100% ของวงเงินกู้และระยะเวลาเอาประกันภัย 100% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา และสำหรับประกันอัคคีภัยคุ้มครองหลักประกันสินเชื่อให้ลูกค้าสามารถกู้ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยรวมในวงเงินกู้ได้ (Top up)
  • สำหรับประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของ บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต และ สำหรับประกันอัคคีภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของ บมจ. เทเวศประกันภัย
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณาประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของ บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต และ สำหรับประกันอัคคีภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของ บมจ. เทเวศประกันภัย
  • สำหรับประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร.1351 (ทุกวันเวลา 8.00 – 20.00 น.) หรือ fwd.co.th
  • สำหรับประกันอัคคีภัย กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า บมจ. เทเวศประกันภัย โทร. 1291 ทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น. หรือ www.deves.co.th
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  17.62% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  0.05% ของวงเงินสินเชื่อเอนกประสงค์ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  • ค่าธรรมเนียมจดจำนองร้อยละ 1.00 ของวงเงินจำนอง
  • ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน 

  - กรณีบ้านเดี่ยว 5,000 บาท ต่อหลัง (ไม่รวม VAT)
  - กรณีคอนโด, ทาวน์เฮ้าส์, และบ้านแฝด 3,450 บาท ต่อยูนิต (ไม่รวม VAT)

  • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ตามอัตราของบริษัทกำหนด
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :

  ธนาคารไม่ได้บังคับต้องทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life) เป็นสิทธิของลูกค้าที่จะเลือกทำหรือไม่ก็ได้ ไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร

  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-777-7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  15 ส.ค. 66
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์