ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้านเพิ่มเงิน (Happy Home for Cash)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5.35 - 6.42 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 3 มี.ค. 66
  • 13,037
  จุดเด่น
  • ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี
  • อนุมัติวงเงินกู้รวมสูงสุด 80%
  • บ้านหมดภาระ หรือผ่อนอยู่ก็กู้ได้

  • รับทุกโครงการจัดสรร

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบ้านเพิ่มเงิน (Happy Home for Cash)
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี
  • อนุมัติวงเงินกู้รวมสูงสุด 80%
  • บ้านหมดภาระ หรือผ่อนอยู่ก็กู้ได้

  • รับทุกโครงการจัดสรร

  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  ที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดียว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัย
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
  • อายุ 21 ปีขึ้นไป (เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
  • พนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อายุงานไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไป หรือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป
  • ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
  • ผู้กู้ร่วมต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย หรือ คู่สมรส (จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน)
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน
  เงินกู้ขั้นต่ำ 1,000,000 บาท
  วงเงินอนุมัติ สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาประเมินธนาคารฯ
  ระยะเวลากู้
  :
  ระยะเวลาสูงสุด 30 ปี (รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี)
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 5.35 - 6.42 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  รายได้มากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป

  อัตราดอกเบี้ยแบบทำ MRTA

  • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.80% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.65% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.35% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 6.14% ต่อปี

   

  อัตราดอกเบี้ยแบบไม่ทำ MRTA

  • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.55% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.65% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.60% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 6.22% ต่อปี

   

  รายได้น้อยกว่า 100,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ยแบบทำ MRTA

  • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.15% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.65% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 6.00% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 6.35% ต่อปี

   

  อัตราดอกเบี้ยแบบไม่ทำ MRTA

  • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.90% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.65% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 6.25% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 6.42% ต่อปี


   

  (MRR = 8.15% ต่อปี)

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  • วงเงินกู้อนุมัติสูงสุด 80% ของราคาประเมินหลักประกัน**
  • วงเงินกู้เริ่มต้น 1.0 ล้านบาท และราคาประเมินหลักประกัน (แนวราบ) ไม่น้อยกว่า 2.0 ล้านบาท หรือ (แนวสูง) ไม่น้อยกว่า 2.5 ล้านบาท (โครงการจัดสรรทุกโครงการ)
  • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขดังกล่าว สำหรับหลักประกันที่ได้รับการจัดสรรทุกโครงการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ยกเว้น ที่ดินว่างเปล่า, อาคารพาณิชย์
  • ระยะเวลาการกู้สูงสุด 30 ปี รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี(สูงสุด)*
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 30 ปี MRR = 8.15% (ณ วันที่ 15 ม.ค. 66) ที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย
  • ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมทั้งสมัคร Retail Internet Banking (RIB) หรือ Mobile Banking หรือ Promptpay กับธนาคารอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • ทราบผลอนุมัติเบื้องต้นภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ธนาคารได้รับใบสมัครสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วน
  • การพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อ โดยอยู่ในดุลยพินิจของธนาคาร ทั้งนี้เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • อัตราดอกเบี้ยและโปรโมชั่น(มีวงเงินสินเชื่อจำกัด) สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติและเบิกรับเงินกู้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2566
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติตามสัญญา บวก 3 % ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าการทวงหนี้
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  คิด 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  • ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน : 2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ไม่รวมค่าพาหนะ (ถ้ามี) (ได้รับคืนเมื่อเบิกวงเงินกู้กับธนาคาร)
  • เบี้ยประกันอัคคีภัย : ตามอัตราของบริษัทประกัน
  • ค่าธรรมเนียม กรณีปิดบัญชีก่อนกำหนดภายใน 3 ปีแรก (กรณีปิดบัญชีเพื่อรีไฟแนนซ์) : คิด 3% ของยอดเงินต้นคงค้าง
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี (กรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด แบบโอนหนี้ไปสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ให้คิดค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)
  หมายเหตุ
  :

  ขอสงวนลิขสิทธิ์เงื่อนไขพิจารณาสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1327
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  3 มี.ค. 66
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์