ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 3.6 - 4.94 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 10 มี.ค. 66
  • 38,661
  จุดเด่น
  • ดอกเบี้ยคงที่ 0.57% ต่อปี นาน 3 เดือน
  • วงเงินกู้สูงสุด 100%
  • วงเงินกู้สูง ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • ดอกเบี้ยคงที่ 0.57% ต่อปี นาน 3 เดือน
  • วงเงินกู้สูงสุด 100%
  • วงเงินกู้สูง ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  n/a
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
  • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฏหมายกำหนด ของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
  • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 110 % ของมูลค่าหลักประกัน

  สําหรับการซื้อที่อยู่อาศัยสัญญาที่ 1 กรณีบ้านมือ 1 หรือ บ้านมือ 2 (ยกเว้นกรณีปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง
  ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน และ Refinance จากสถาบันการเงินอื่น) ที่มีมูลค่าหลักประกันน้อยกว่า 10 ล้านบาท สามารถ
  ขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้สูงสุดไม่เกิน 100% และสามารถขอสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่ม
  ได้อีก 10% เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการเข้าอยู่อาศัยจริง เช่น ซื้อเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมแซมหรือต่อเติม
  ที่อยู่อาศัย เป็นต้น เมื่อรวมกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสูงสุดไม่เกิน 110%

  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุดไม่เกิน 40 ปี (รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี)
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 3.6 - 4.94 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ยกรณีทำประกัน*

  • เดือนที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 0.57%
  • เดือนที่ 4 - 12 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.00%
  • ปีที่ 2 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.00%
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.25%

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.60% ต่อปี
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.90% ต่อปี


  อัตราดอกเบี้ยกรณีไม่ทำประกัน

  • เดือนที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 0.57%
  • เดือนที่ 4 - 12 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.90%
  • ปีที่ 2 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.90%
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.25%

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.69% ต่อปี
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.94% ต่อปี

   

  *MRR=6.87% ต่อปี ตามประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  • การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ* : ทำประกันทางเลือกใด ทางเลือกหนึ่ง ดังนี้

  - ทำ MRTA/GLTSP เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี
  - ทำ MRTA/GLTSP 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลากู้
  - ทำ MRTA/GLTSP 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี

  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR)**คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี ผ่อนชำระ 6,900 บาท/เดือน อัตราดอกเบี้ย MRR = 6.87% ต่อปี (ณ วันที่ 1 ก.พ. 66)
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  18% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  ไม่เกิน 100 บาท/บัญชี/รอบการทวงถามหนี้
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  0.05% ของวงเงินกู้ (ไม่เกิน 10,000 บาท)
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  • ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ขั้นต่ำ 3,500 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
  • ค่าตรวจผลงานการก่อสร้างครั้งละ 1,200 บาท

  • ไถ่ถอนก่อน 3 ปี มีค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้คงเหลือ
  • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ขึ้นกับปัจจัย เช่น ทุนประกัน, มูลค่าทรัพย์สิน, ระยะเวลา
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  10 มี.ค. 66
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์