ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์-ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 3.55 - 4.55 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 66
  • 37,066
  จุดเด่น
  • ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 
  • ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
  • ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง
  • ผ่อนสบายนานสูงสุด 35 ปี
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท
  • เลือกรับวงเงินเพิ่ม...เสริมสภาพคล่อง

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 
  • ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
  • ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง
  • ผ่อนสบายนานสูงสุด 35 ปี
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท
  • เลือกรับวงเงินเพิ่ม...เสริมสภาพคล่อง
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า หรือสำเนา นส. 3 ก ทุกหน้า หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือ อ.ช.2 ทุกหน้า
  • สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือสำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างบ้านหรือสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินทด.13 หรือสำเนาสัญญาซื้อขายห้องชุด อ.ช.23
  • สำเนาใบเสร็จการชำระค่างวดสินเชื่อบ้านที่ต้องการรีไฟแนนซ์ฉบับล่าสุด (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
  • สำเนาสัญญาเงินกู้จากธนาคารเดิม
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :

  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท

  • รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
  • อายุอยู่ระหว่าง 20-60 ปี
  • ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป

  ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

  • ประมาณการรายได้ต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป
  • อายุอยู่ระหว่าง 20-60 ปี
  • ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 95 % ของมูลค่าหลักประกัน
  เงินกู้ขั้นต่ำ 500,000 บาท
  สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท
  • กรณีรีไฟแนนซ์บ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท วงเงินเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า
  • กรณีรีไฟแนนซ์บ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป วงเงินเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุดถึง 35 ปี (รวมกับอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี)
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 500,000 ถึง 50,000,000 บาท 3.55 - 4.55 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ทีทีบี

  สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท (MRTA)

  แบบที่ 1 (ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์)

  • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.83% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.03% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.55% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยแท้จริง = 4.74% ต่อปี

  แบบที่ 2 (ฟรีค่าจดจำนอง ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์)

  • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.43% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.03% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.95% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยแท้จริง = 4.88% ต่อปี

   

  กรณีสมัครผลิตภัณฑ์เสริมไม่ครบทั้ง 3 ประเภท (ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์)

  แบบที่ 1

  • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.83% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.03% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.55% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยแท้จริง = 5.09% ต่อปี

   

  สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ทีทีบี (สำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี ทีทีบี (Payroll)

  สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท (MRTA)

  แบบที่ 1 (ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์)

  • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.93% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.03% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.45% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยแท้จริง = 4.70% ต่อปี

  แบบที่ 2 (ฟรีค่าจดจำนอง ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์)

  • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.68% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.03% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.70% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยแท้จริง = 4.79% ต่อปี

   

  กรณีสมัครผลิตภัณฑ์เสริมไม่ครบทั้ง 3 ประเภท (ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์)

  แบบที่ 1

  • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.94% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.03% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.44% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยแท้จริง = 5.05% ต่อปี

   

  หมายเหต : ผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่

  • ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้าน สไมล์ โฮม หรือ สไมล์ โฮม พลัส
  • บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีทีบี เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน
  • บัตรเดบิต ทีทีบี (กรณีที่มีบัตรเดบิต ทีทีบี แล้ว ไม่ต้องสมัครเพิ่ม)
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  25% ต่อปีของยอดเงินคงเหลือ (Outstanding) นับจากวันที่เริ่มค้างชำระ จนถึงวันที่ชำระเงินกู้
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  งวดละ 100 บาทต่อบัญชี(ยังไม่รวม VAT)
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  อัตราปกติ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  ขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชี (แต่ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท)
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  มี
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1428
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  10 พ.ค. 66
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์