ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อส่วนบุคคลยูโอบี ไอแคช (UOB i-Cash)-ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 16.99 - 24.99 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 9 มี.ค. 66
  • 141,682
  จุดเด่น
  • อนุมัติไว ได้เงินสดพร้อมใช้ ภายใน 3 วัน
  • วงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท
  • ระยะเวลาผ่อนตั้งแต่ 12 - 60 เดือน
  • ยกเลิกวงเงินได้ ภายใน 7 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อส่วนบุคคลยูโอบี ไอแคช (UOB i-Cash)
  จุดเด่น
  :
  • อนุมัติไว ได้เงินสดพร้อมใช้ ภายใน 3 วัน
  • วงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท
  • ระยะเวลาผ่อนตั้งแต่ 12 - 60 เดือน
  • ยกเลิกวงเงินได้ ภายใน 7 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  n/a
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท (พนักงานประจำ), เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
  2. มีอายุ 20-60 ปี
  3. รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ และ 20,000 บาทขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ
  4. มีอายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป (ต้องผ่านการทดลองงาน) กรณีเปลี่ยนที่ทำงาน นับอายุงานต่อเนื่องได้ และ 3 ปีขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ (กรณีเปลี่ยนกิจการ นับอายุกิจการต่อเนื่องได้ เฉพาะในสายธุรกิจเดียวกัน)
  วงเงินกู้
  :
  สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
  ระยะเวลากู้
  :
  12 - 60 เดือน
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้มีรายได้ประจำ ทุกจำนวน 16.99 - 24.99 %
  เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว ทุกจำนวน 21.99 - 24.99 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบ่งตามฐานรายได้ของผู้กู้ กรณีเป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำ
  1. รายได้ตั้งแต่ 15,000 - 49,999 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย 24.99%
  2. รายได้ตั้งแต่ 50,000 - 79,999 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย 22.99% 
  3. รายได้ตั้งแต่ 80,000 - 99,999 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย 20.99%
  4. รายได้ตั้งแต่ 100,000 - 149,999 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย 18.99%
  5. รายได้ตั้งแต่ 150,000 - 299,999 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย 17.99% 
  6. รายได้ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 16.99%
   

  อัตราดอกเบี้ยแบ่งตามฐานรายได้ของผู้กู้ กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

  1. รายได้ตั้งแต่ 20,000 - 99,999 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย 24.99%
  2. รายได้ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย 21.99%

   

  • อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
  • พิเศษ ดอกเบี้ย 5.99% 2 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำ และเจ้าของกิจการ ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ( ระยะเวลาการผ่อนชำระตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป )
  • พิเศษ ดอกเบี้ย 9.99% 2 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป (ระยะเวลาการผ่อนชำระ 1-2 ปี)
  • พิเศษ ดอกเบี้ย 9.99% 2 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำ ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  • อัตราดอกเบี้ยนี้ สำหรับลูกค้าที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้เท่านั้น หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารฯจะคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันไม่เกิน 25% ต่อปี)
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  ไม่เกิน 25% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าการทวงหนี้
  :

  กรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมเกินหนึ่งพันบาท

  • 50 บาท/รอบบัญชี กรณีค้างชำระหนึ่งงวด
  • 100/รอบบัญชี กรณีค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด
  ค่าอากรแสตมป์
  :

  0.05% ของวงเงินอนุมัติ

  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  1. ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 100 บาท/ครั้ง/งวดการสรุปยอดบัญชี
  2. ค่าขอตรวจสอบรายการ 200 บาท/ครั้ง
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  มี (สามารถชำระได้)
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี
  หมายเหตุ
  :
  ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ซึ่งธนาคารกำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2285-1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  9 มี.ค. 66
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์