ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ยูโอบี แคช ทู โฮม (UOB Cash To Home)-ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 6.19 - 7.7 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ค. 66
  • 48,904
  จุดเด่น
  • วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท อนุมัติด่วนภายใน 3 วันทำการ
  • บริการรวดเร็วถึงบ้าน โดยผู้เชี่ยวชาญจากยูโอบี ไม่จำกัดวัตถุประสงค์การกู้
  • ผ่อนชำระยาวนานถึง 30 ปี

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ยูโอบี แคช ทู โฮม (UOB Cash To Home)
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท อนุมัติด่วนภายใน 3 วันทำการ
  • บริการรวดเร็วถึงบ้าน โดยผู้เชี่ยวชาญจากยูโอบี ไม่จำกัดวัตถุประสงค์การกู้
  • ผ่อนชำระยาวนานถึง 30 ปี
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เอ้าส์ ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ คอนโดมิเนียม ที่เป็นเจ้าของเองและปลอดภาระเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
  • รายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท
  • อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว)
  • อายุขั้นต่ำ 21 ปี รวมระยะเวลากู้ :
   • ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป และ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government Sector)
   • ไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ (Self-employed)
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน
  เงินกู้ขั้นต่ำ 500,000 บาท
  สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท
  • อนุมัติวงเงินกู้ 70-80% ของราคาประเมิน วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท และสูงสุดถึง 50,000,000 บาท (15-30 ล้านบาท สำหรับต่างจังหวัด)
  • เลือกประเภทของวงเงินได้ถึง 3 ทางเลือกของประเภทวงเงินเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ
   - ประเภทผ่อนชำระทุกเดือน (Fixed Term Loan) สามารถเลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือนได้นานสูงสุด 20-30 ปี
   - ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft O/D) ใช้หมุนเวียน หรือเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ด้วยการใช้จ่ายผ่านบัตร ATM ซึ่งสามารถเบิกถอนเงินสดได้ทันทีทั่วไทยจากตู้ ATM หรือเขียนเช็คผ่านบัญชีกระแสรายวัน เพื่อสั่งจ่ายชำระค่าสินค้า/บริการ หรือขึ้นเงินสดที่ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา
   - ประเภทวงเงินแบบผสม (Combination) เพิ่มความยืนหยุ่นในการใช้เงินให้เหมาะสมกับความต้องการ โดยเลือกใช้แบบเงินกู้มีกำหนดระยะเวลา ผ่อนชำระ และยังสำรองวงเงินบางส่วนเป็นวงเงินเบิกเกินบัญชีเพื่อไว้ใช้จ่ายเสริมสภาพคล่อง หรือในกรณีที่จำเป็นได้อีกด้วย

  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุด 30 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 500,000 ถึง 50,000,000 บาท 6.19 - 7.7 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  กรณีสมัคร MRTA

  • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.36% ต่อปี
  • หลังจากนั้น คิด MRR - 0.85% ต่อปี 

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 6.19% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 7.07% ต่อปี

   

  กรณีไม่สมัคร MRTA

  • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.25% ต่อปี
  • หลังจากนั้นคิด MRR - 0.85% ต่อปี 

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 6.30% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 7.12% ต่อปี

   

  MRR=8.55% ต่อปี อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ 15 มิถุนายน 66

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการตั้งแต่ 1 เม.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66 และจดจำนองภายใน 31 ก.ค. 66
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  สูงสุดไม่เกิน 18% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 3% ของวงเงินตามสัญญากู้ ขั้นต่ำ 1,500 บาท
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  0.05% ของต้นเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  1. ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% ของทุนจำนอง
  2. ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน 3,210 บาท/แปลง
  3. ค่าใช้จ่ายในการทำนิติกรรมจำนอง 1,000 บาทต่อสัญญาจำนอง
  4. ค่าเบี้ยประกันภัย แตกต่างกัน ขึ้นกับปัจจัย เช่น ทุนประกัน มูลค่าทรัพย์สิน ระยะเวลา
  5. ค่าขอใช้บริการสินเชื่ออเนกประสงค์ (ที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน) กรณีเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา และเงินกู้แบบเบิกเกินบัญชีคิด 0.2% ของวงเงินกู้ 
  6. ค่าธรรมเนียมรายปีสินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี วงเงินกู้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ล้าน คิด 1,500 บาท กรณีเงินกู้มากกว่า 2 ล้าน หรือเท่ากับ 5 ล้านบาท คิด 2,000 บาท และกรณีเงินกู้มากกว่า 5 ล้านบาทคิด 2,500 บาท
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  มี
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี (ค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 3% ของวงเงินกู้ที่ชำระคืนก่อนกำหนด)
  หมายเหตุ
  :
  • การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
  • เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น อัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบัน เท่ากับ 8.25% (ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 8 ก.พ. 66) อนึ่ง ธนาคารสามารถประกาศปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย MRR ได้ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดอนุญาตไว้
  • อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ เป็นไปตามประกาศที่ธนาคารจัดทำไว้และประกาศให้ทราบตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยการปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการหรือเว็บไซต์ของธนาคาร
  • ธนาคารยูโอบีในฐานะนายหน้าประกันภัย (ใบอนุญาตประกันชีวิตเลขที่ ช.00026/2545 และใบอนุญาตประกันวินาศภัยเลขที่ ว.00020/2546) ทำหน้าที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย และเป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น รับประกันชีวิตโดย บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน),รับประกันวินาศภัยโดย บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน), บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไข ความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2285 1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  21 ก.ค. 66
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์