ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์กสิกรไทย-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 6.85 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิ.ย. 66
  • 33,210
  จุดเด่น
  • ผ่อนน้อยลง หนี้หมดไว
  • กู้เพิ่มได้ ดอกเบี้ยต่ำ
  • วงเงินให้เต็มร้อย ของราคาประเมินหลักประกัน
  • อาชีพไหน ก็รีไฟแนนซ์ได้
  • รู้ผลอนุมัติไว ภายใน 3 วัน

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์กสิกรไทย
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • ผ่อนน้อยลง หนี้หมดไว
  • กู้เพิ่มได้ ดอกเบี้ยต่ำ
  • วงเงินให้เต็มร้อย ของราคาประเมินหลักประกัน
  • อาชีพไหน ก็รีไฟแนนซ์ได้
  • รู้ผลอนุมัติไว ภายใน 3 วัน
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์, อาคารพาณิชย์, ห้องชุด และที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำ
  • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
  • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
  • รายได้สุทธิรวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ทั้งผู้กู้หลักและผู้ร่วม (ทั้งกรณีกู้เดี่ยวและกู้ร่วม)
  • อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (อายุงานรวมที่ทำงานเก่าได้โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน)

   

  เจ้าของกิจการ

  • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี

  • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)

  • รายได้สุทธิรวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ทั้งผู้กู้หลักและผู้ร่วม (ทั้งกรณีกู้เดี่ยวและกู้ร่วม)

  • ประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

   

  อาชีพอิสระ

  • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี

  • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)

  • รายได้สุทธิรวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ทั้งผู้กู้หลักและผู้ร่วม (ทั้งกรณีกู้เดี่ยวและกู้ร่วม)

  • ประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
  เงินกู้ขั้นต่ำ 500,000 บาท

  สำหรับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด

  • คิดจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี แบบที่ 2 (ทำประกัน MRTA ตามเงื่อนไข)
  • กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายต่ำกว่า 1.0 ล้านบาท กำหนดวงเงินกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน 
  • กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย
  • กรณีหลักประกันเป็นห้องชุดราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาทกำหนดให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย
  • กรณีหลักประกันเป็นบ้านแนวราบราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาทกำหนดให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย สามารถกู้ได้เพิ่มเติมสำหรับวงเงินสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทยได้ไม่เกิน 10% ของราคาซื้อขายหลักประกัน ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน

   

  สำหรับโครงการบ้านทั่วไป

  • กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายต่ำกว่า 1.0 ล้านบาท กำหนดวงเงินกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
  • กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย
  • ลูกค้าจะได้รับสิทธิส่วนลดดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านในปีแรก 0.25%  ต่อปี และได้รับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อประกันชีวิตพิทักษ์สินในอัตราเดียวกับสินเชื่อบ้านที่ลูกค้าเลือกใช้ตลอดอายุสัญญา เมื่อทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขดังนี้
   - ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อรวมและเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลากู้ หรือ
   - ทุนประกันคุ้มครองเต็มวงเงินสินเชื่อรวม และเลือกระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 70% ของระยะเวลากู้
  • รับประกันโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
  • การพิจารณารับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การรับประกันของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุด 30 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 6.85 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ย

  • อัตราดอกเบี้ย MRR ตลอดอายุสัญญา
  • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 6.85% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 20 ปี 6.85% ต่อปี

  (MRR=6.85% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 13 เม.ย. 66)

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  -
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  จะถูกคิดดอกเบี้ยผิดนัดตามประกาศธนาคาร (ปัจจุบันเท่ากับอัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ สูงสุดที่ตกลงในสัญญา บวกไม่เกิน 3% ต่อปี) ตั้งแต่เริ่มผิดนัด โดยคิดจากค่างวดที่ผิดนัดชำระเฉพาะส่วนที่เป็นเงินต้นของค่างวด
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้ (ไม่เกิน 10,000 บาท)
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  • ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน ขั้นต่ำ 3,000 บาท/แปลง
  • ค่าเบี้ยประกันภัย แตกต่างกัน ขึ้นกับปัจจัย เช่น ทุนประกัน มูลค่าทรัพย์สิน ระยะเวลา
  • ค่าจดจำนอง 1% ของทุนจำนอง
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  มี
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2888-8888
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  6 มิ.ย. 66
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์