ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน (หลักทรัพย์ค้ำประกัน)-ธนาคารออมสิน (GSB)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 4.995 - 6.995 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 9 มี.ค. 66
  • 1,770
  จุดเด่น
  สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน เพื่อการอุปโภคบริโภค นำไปชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น หรือไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน (หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
  จุดเด่น
  :
  สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน เพื่อการอุปโภคบริโภค นำไปชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น หรือไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  โปรดสอบถามรายละเอียดหลักประกันจากธนาคาร
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  เฉพาะพนักงานบริษัทเอกชน (ทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (ส่วนกลาง))
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • เป็นพนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงานเอกชน ทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (ส่วนกลาง)
  • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
  • มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  • มีเงินเดือนต่อเดือน ตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป
  • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 90 % ของมูลค่าหลักประกัน
  สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท

  ให้กู้ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

  • ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  • ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินห้องชุด
  •  ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินที่ดิน
  ระยะเวลากู้
  :
  ไม่เกิน 20 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  พนักงานบริษัทเอกชน ไม่เกิน 5,000,000 บาท 4.995 - 6.995 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน ข้อตกลงส่วนกลาง (หลักทรัพย์ค้ำประกัน)

  • กรณีใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด
   ปีที่ 1-2 MRR – 1.500
   ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR – 0.500
  • กรณีใช้ที่ดินชุด
   ปีที่ 1-2 MRR – 1.000
   ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR + 0.500

   

  MRR=6.495% ต่อปี ณ วันที่ 27 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1115
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  9 มี.ค. 66
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์