ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้าน 70 ปี ธอส.-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 0.7 - 6.4 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 66
  • 394
  จุดเด่น
  • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
  • เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
  • เพื่อต่อเติม หรือขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
  • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
  • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
  • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
   * ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบ้าน 70 ปี ธอส.
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
  • เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
  • เพื่อต่อเติม หรือขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
  • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
  • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
  • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
   * ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  เอกสารหลักประกัน
  • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ 
  • สำเนาสัญญากู้เงิน / สำเนาสัญญาจำนอง /บันทึกต่อท้าย(ถ้ามี)
  • ใบเสร็จประวัติการผ่อนชำระย้อนหลัง 12 เดือน
  • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
  • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
  • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า
  • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
  • แบบแปลน
  • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  เป็นลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
  วงเงินกู้
  :
  • วงเงินกู้ตามเกณฑ์หลักประกันให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ
  • วงเงินกู้ตามเกณฑ์รายได้ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ
  ระยะเวลากู้
  :
  ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 0.7 - 6.4 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ย

  • เดือนที่ 1-6 อัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปี
  • เดือนที่ 7 - 24 อัตราดอกเบี้ย 2.70% ต่อปี
  • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี
  • ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
   - กรณีลูกค้าสวัสดิการ MRR - 1.00% ต่อปี
   - กรณีลูกค้ารายย่อย MRR - 0.50% ต่อปี

   

  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

  • ลูกค้าสวัสดิการ 4.78%
  • ลูกค้ารายย่อย 5.08%
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  15 ก.ย. 66
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์