ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • SAFE & SAVE ทุกรุ่น แลกรับเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อนำรถเข้าซ่อม ที่ศูนย์บริการโตโยต้า กับบัตรเครดิต KTC

  28 พ.ย. 59 2,187
  SAFE & SAVE ทุกรุ่น แลกรับเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อนำรถเข้าซ่อม ที่ศูนย์ฯ โตโยต้า กับบัตรเครดิต KTC
  SAFE & SAVE ทุกรุ่น แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% (แลกรับได้ไม่จำกัด) เมื่อนำรถเข้าซ่อม ที่ศูนย์บริการโตโยต้า เพียงชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต KTC ครบทุก 1,000 บาท และใช้คะแนนสะสม KTC Forever Rewards ทุก 1,000 คะแนน
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ม.ค. 60
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย 
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือเคทีซีจัดทําขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ("สมาชิก") ที่มีคะแนนสะสม FOREVER REWARDS ("คะแนนสะสม") เท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  • กรณีสมาชิกถือบัตรเครดิต KTC ที่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกันมากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ และนํายอดใช้จ่าย และคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กําหนด มาคํานวณเครดิตเงินคืนให้กับบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
  • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ณ วันที่ทํารายการแลกรับเครดิตเงินคืนเพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้เท่านั้น
  • การคํานวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เคทีซีจะคํานวณโดยพิจารณารายการยอดใช้จ่ายรวมเป็นรายเดือนที่เกิดขึ้น นับตั้งแต่วันแรกของเดือนที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสําเร็จเป็นต้นไป จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายตามเงื่อนไขที่เคทีซีกําหนด
  • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่นํายอดใช้จ่ายในรายการแบ่งชําระ KTC FLEXI ทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคํานวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้
  • เคทีซีจะทําการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  • สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชําระหนี้ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนเครดิตเงินคืนที่สมาชิกได้รับตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรเครดิต KTC เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กําหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคําตัดสินของเคทีซีถือเป็นสิ้นสุด
  • ดูเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-123-5000 หรือเว็บไซต์ www.ktc.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)