ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัตรเดบิต กรุงไทย เมโทร การ์ด (Krungthai Metro Debit Card)-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  รายได้ขั้นต่ำ : โปรดสอบถามผู้ให้บริการบัตรฯ
  • ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 65
  • 1,322
  จุดเด่น
  เดินทางได้ไม่ติดขัด เเตะจ่ายได้ในบัตรเดียว

  รายละเอียด Credit Card

  ชื่อ Credit / Debit Card
  :
  บัตรเดบิต กรุงไทย เมโทร การ์ด (Krungthai Metro Debit Card)
  สิทธิประโยชน์หลักของบัตร
  :
  • ใช้บริการเบิกถอนเงิน/โอนเงิน และธุรกรรมอื่น ๆ ที่ธนาคารกำหนด ผ่านเครื่อง ATM/ADM ของธนาคารกรุงไทย และธนาคารอื่น ๆ ที่มีเครื่องหมาย ATM POOL
  • ชำระค่าสินค้าและบริการแทนเงินสดผ่านเครื่อง EDC ที่มีเครื่องหมาย VISA ได้ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ธุรกรรมการถอนเงิน/โอนเงินในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกันที่เครื่อง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย ไม่คิดค่าบริการ
  • ธุรกรรมการโอนเงินข้ามเขตสำนักหักบัญชีที่เครื่อง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย รายการแรกของเดือนไม่คิดค่าบริการรายการที่ 2 เป็นต้นไป ของเดือน 10 บาท/รายการ
  • ธุรกรรมการถอนเงินข้ามเขตส านักหักบัญชีที่เครื่อง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย 15 บาท/รายการ
  • ธุรกรรมการโอนเงิน ข้ามจังหวัดที่เครื่อง ATM/ADM ธนาคารอื่น

      - หมื่นละ 10 บาท ส่วนเกินคิดตามส่วนเลขหลักพัน พันละ 1 บาท เศษของพันไม่คิด
      - ค่าใช้เครือข่ายธนาคาร 10 บาท/รายการ
      - ค่าบริการขั้นต่า 20 บาท/รายการ
      - ค่าบริการสูงสุด 1,000 บาท/รายการ

  • ธุรกรรมการถอนเงิน ข้ามจังหวัดที่เครื่อง ATM ธนาคารอื่น 20บาท/รายการ
  • ธุรกรรมการถอนเงินในจังหวัดเดียวกันที่เครื่อง ATM ธนาคารอื่น ไม่คิดค่าบริการ
  • กรณีลูกค้าใช้บัตร ที่เครื่อง ATM/ADM ธนาคารอื่นเกิน 4 รายการ ต่อเดือน นับตั้งแต่รายการที่ 5 ในเดือนนั้นคิดค่าบริการ 10 บาท/รายการ
  ส่วนลดร้านค้าบริการตามรอบ
   
  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
   
  บัตรหลัก
  :
  มีค่าใช้จ่าย (100 บาท/บัตร)
  บัตรเสริม
  :
  ไม่มีบัตรเสริม
  ค่าธรรมเนียมรายปี
   
  บัตรหลัก
  :
  มีค่าใช้จ่าย (200 บาท บัตร/ปี)
  บัตรเสริม
  :
  ไม่มีบัตรเสริม
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 111 1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการบัตรเครดิตทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  21 พ.ย. 65
  แนะนำบัตรเครดิต/บัตรเดบิต
  สมัครออนไลน์